Vājstrāvu tīklu projektēšana

Vājstrāvu tīkli – vadu, kabeļu un aprīkojuma sistēmas, caur kurām plūst strāva ar dažu miliampēru spēku un spriegums līdz 24 V. Šī strāva kalpo informācijas vai elektrisko signālu pārraidei, kuri ir nepieciešami ēku, dzīvokļu un biroja dažāda aprīkojuma un sistēmu vadībai.

Vājstrāvu tīklu projektēšana ir svarīgs etaps jaunu ēku un celtņu būvniecības laikā un veco rekonstrukcijas laikā. Pateicoties vājstrāvu tīklu projektēšanai, objektā var uzstādīt apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu, internetu, satelīta televīziju, telefonu un domofona sistēmu. Profesionālā vājstrāvu tīklu projektēšana nodrošinās to drošu darbu un atvieglos apkalpošanu.

Kompānija “UNIVERSELECTRIC” nodarbojas ar jebkuras sarežģītības vājstrāvu tīklu un sistēmu projektēšanu. Pēdējo gadu laikā mēs esam realizējuši daudzus projektus, kuri ir saistīti ar dažāda norīkojuma vājstrāvu tīklu uzstādīšanu. Mūsu izmantojamie tehniskie risinājumi ļauj izstrādāt un realizēt vājstrāvu sistēmu projektus uz vadošo informatīvo tehnoloģiju bāzes un ar vadošo pasaules ražotāju tehnisko līdzekļu pielietojumu.

Mēs nodarbojamies ar sekojošu vājstrāvu tīklu projektēšanu:

Visus vājstrāvu tīklu projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti inženieri no mūsu projektēšanas nodaļas.

Vājstrāvu tīklu projektēšanas etapi

Pirms projektēšanas uzsākšanas tiek veikta objekta apsekošana. Apsekošanas rezultāti palīdzēs atrast optimālu risinājumu un sastādīt tehnisko uzdevumu, pamatojoties uz pasūtītāja vēlmēm. Tehniskajā uzdevumā tiks norādītas visas prasības objekta vājstrāvas sistēmām.

Pēc tehniskā uzdevuma saskaņošanas ar pasūtītāju sākas pats vājstrāvu sistēmu projektēšanas process. Tiek noteiktas telpas, kurās tiks izvietotas vājstrāvas sistēmas un aprīkojums. Katrai no šīm telpām pastāv savas prasības platības un ugunsdrošības ziņā. Tālāk tiks noteiktas vietas elektrisko un vājstrāvu vadu, maģistrālo komunikāciju ierīkošanai, kā arī elektrisko kabeļu ierīkošanas paņēmieni telpās un savienojošo elementu tips.

Vājstrāvu tīkla projektēšana sastāv no projekta no darba dokumentācijas izveides. Projektā tiks norādīti principiālie kopējās vājstrāvu tīkla organizācijas risinājumi. Darba dokumentācijā tiks detalizēti risinājumi, kuri ir noteikti projektā. Pamatojoties uz to, tiks sastādīts tāmes aprēķins un veikti montāžas darbi.

Izpildītās projektēšanas rezultāts ir projekts, kurš atbilst visiem celtniecības noteikumiem un tehniskiem normatīviem.

Pasūtīt vājstrāvu tīklu projektēšanu un uzzināt sākotnējo montāžas darbu cenu ir iespējams pa tālruni +371 27706100.
Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191