Projekts

Projekts ir unikāls dokuments, kas satur ziņas par visiem darba procesiem, ko plānots veikt konkrētajā objektā. Labs projekts ļauj ievērojami pazemināt izdevumus iekārtu iegādei, vienkāršot tālāko komunikācijas sistēmu ekspluatāciju.

Projekta izstrāde tiek veikta pirms darba dokumentācijas izstrādes, tāpēc tam daudz pilnīgāk jānosaka projektējamo konstrukciju un tajā jābūt galīgajam tehniski ekonomiskajam aprēķinam.
No projekta izstrādes pakāpes ievērojamā mērā atkarīgi izpildes termiņi un darba dokumentācijas kvalitāte. Projekta izstrāde tiek īstenota tajā gadījumā, ja tas paredzēts tehniskajā uzdevumā, tehniskā piedāvājuma un skices projekta izskatīšanas protokolā.

Prasības attiecībā uz projekta izpildi nosaka valsts normatīvie akti.
Iekārtu montāžas darbu ražošanas projekts ir tehniskās dokumentācijas komplekss, kas nosaka montāžas darbu organizāciju un tehnoloģiju. Projektu sagatavo specializēts projektēšanas birojs uz apstiprinātā darbu veikšanas plāna pamata.

Inženiertīklu projekts ir pamats, no kura sākas celtniecības vai rekonstrukcijas darbi. Projekts ņem vērā visas ekspluatējamā objekta īpatnības, kas nepieciešamas tā drošai funkcionēšanai.

Tehniskais projekts

Tehniskais projekts ir projekts, kas paredzēts arhitektūras-plānošanas un konstruktīvo risinājumu noteikšanai, industriālo celtniecības izstrādājumu izgatavošanai, tāmes vērtības un turpmākā objekta celtniecības mērķtiecīguma galveno tehniski-ekonomisko rādītāju noteikšanai.
Tehniskais projekts tiek izveidots uz avanprojekta pamata un pēc tam tiek konkretizēts darba, konstruktoru projektā.

Tehnisko projektu izstrādā, ja tas paredzēts tehniskajā uzdevumā, tehniskā piedāvājuma vai skices projekta izskatīšanas protokolā. Ar projekta palīdzību noskaidro galīgos tehniskos risinājumus, kas dod pilnu priekšstatu par konstrukciju.

Projekta dokumentācija

Projekta dokumentācija ir dokumentācija, kas satur materiālus teksta formā un karšu (shēmu) veidā un nosaka arhitektūras, funkcionāli-tehnoloģiskos, konstruktīvos un inženiertehniskos risinājumus. Projekta dokumentācija tiek izmantota drošas objektu celtniecības, remonta un rekonstrukcijas veikšanas nodrošināšanai.
Projekta dokumentācija satur arhitektūras rasējumus, grafikus un plānus, kas attiecas uz celtniecības vai rekonstrukcijas objekta inženiertehniskām sistēmām.

Projektēšanas birojs Universelectric izstrādā projekta tāmes dokumentāciju celtniecības un montāžas darbu izpildei. Jūs varat pasūtīt pie mums vājstrāvu sistēmas, elektroapgādes, automātiskās ugunsdzēsības un citu inženiersistēmu projektus. Mūsu projektu kvalitāte atbilst Eiropas standartiem!

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191