Ugunsdrošības sistēmas

Kā mēs stradajām:

Mājas, dzīvokļa, ēkas un rūpniecības objekta ugunsdrošību var nodrošināt tehnisko iekārtu, kuras ir apvienotas ugunsgrēka ātrās noteikšanas un likvidācijas sistēmās, komplekss. Pie šādiem ugunsdrošības nodrošināšanas līdzekļiem attiecas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, dūmu novēršanas sistēmas un ugunsdzēšanas sistēmas.

Ugunsdzēsības sistēma palīdz nodrošināt objekta ugunsdrošību un izslēgt nekontrolējamas uguns rašanās iespēju. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas savlaicīgi atrod aizdegšanos un nodzēš ugunsgrēku tā agrīnās attīstības stadijās. Tās automātiski iedarbojas, saņemot signālu par ugunsgrēka rašanos aizsargājamajā zonā.

Visas automātiskās ugunsdzēsības sistēmas (izņemot sprinkleru) var iedarbināt manuāli vai automātiski. Sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas tiek iedarbinātas tikai automātiski.

Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas

Ēkas un celtnes jāaprīko ar automātiskām ugunsdzēsības sistēmām tajos gadījumos, kad ugunsgrēka likvidācija ar primāriem ugunsdzēšanas līdzekļiem nav iespējama.

Automātiskās ugunsdzēsības uzstādīšanas tipu, ugunsdzēšamās vielas veidu un tās padeves paņēmiens uz ugunsgrēka cilmvietu nosaka atkarībā no degšanas materiāla veida, objekta konstruktīviem risinājumiem, apkārtējās vides parametriem.

Ūdens ugunsdzēsības sistēma

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas pēc ūdens pievada tipa mēdz būt sekojošas: sprinkleru un drenčeru.

Ūdens ugunsdzēsības sprinkleru sistēma sastāv no sprinkleriem, kontrolsignāla iekārtas, cauruļvada ar vārstiem, sūkņiem, tvertnēm ar ūdeni. Sprinkleru sistēma tiek izmantota ugunsgrēka dzēšanai un lokalizācijai objektos ar apkārtējās vides temperatūru ne zemāku par 0°С.

Ūdens ugunsdzēsības drenčeru sistēma sastāv no tvertnes ar ūdeni, cauruļvadiem, drenčeru izsmidzinātājiem, tehnoloģiskā aprīkojuma sensoriem, kausējamiem iestarpinājumiem, siltuma slēdžiem un sūkņiem. Drenčeru sistēmu izmanto telpu aizsardzībai ar paaugstinātu ugunsdrošības bīstamību.

Gāzes ugunsdzēšanas sistēma

Automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma ir drošs pretuguns aizsardzības līdzeklis dažādas nozīmes telpām. Gāzes ugunsdzēšanas sistēmās tiek izmantota speciāla nedegoša gāze, kas novērš ugunsgrēka izplatīšanos.

Gāzes ugunsdzēšanas sistēma sastāv no aizdegšanās sensoriem, vielas izsmidzinātājiem, uztveres-kontroles moduļiem un ierīcēm, baloniem ar gāzi.

Par ugunsdzēšamo vielu gāzes ugunsdzēšanas sistēmās var būt oglekļa dioksīds, freons, inertās gāzes (slāpeklis, argons, inergens, argonīts).

Pulvera ugunsdzēšanas sistēma

Automātiskā pulvera ugunsdzēšanas sistēma ir paredzēta uguns avota atrašanai, signāla nodošanai uz centrālo pulti, ugunsgrēka lokalizācijai un dzēšanai bez cilvēku piedalīšanās.

Pulvera ugunsdzēšanas sistēma tiek izmantota cieto un gāzveidīgo vielu, naftas produktu, degošo šķidrumu un elektroaprīkojuma zem sprieguma aizdegšanās dzēšanai.

Putu ugunsdzēšanas sistēma

Automātiskās putu ugunsdzēšanas sistēmas tiek izmantotas ķīmisko un naftas pārstrādes rūpnīcu, degvielas uzpildes staciju, pazemes autostāvvietu, autoservisu un citu objektu ar lielu degošo šķidrumu daudzumu aizsardzībai.

Putu ugunsdzēšanas sistēmu konstrukcija lielā mērā ir analoģiska ūdens ugunsdzēšanas sistēmai. Putu ugunsdzēšanas papildus ierīces ir automātiskais dozētājs, putu maisītājs un putu ūdens pievads.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Iļja Djačkovs