Strukturētie kabeļu tīkli

Strukturēta kabeļu sistēma ir universāla ēkas telekomunikāciju infrastruktūra, kas nodrošina elektromagnēta signālu pārraidi radio-elektroniskai aparatūrai. Strukturētus kabeļu tīklus veido pēc vienotiem noteikumiem, tiem ir vienādi komutācijas veidi un aprīkojuma pieslēgumi, tie nodrošina jau iepriekš zināmus datu pārraides parametrus.

Strukturēta kabeļu sistēma sastāv no elektriskiem un optiskiem kabeļiem, sadales ierīcēm, komutācijas paneļiem un pieslēguma punktiem. Pie strukturēta kabeļu tīkla var pieslēgt telefonus, datorus, biroja tehniku, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmuugunsdrošības signalizācijas sistēmu un jebkuru lokālā tīkla aprīkojumu.

Strukturēto kabeļu tīklu projektēšana un montāža

SIA “UNIVERSELECTRIC” projektē un veic strukturēto kabeļu sistēmu montāžu, ņemot vērā uzņēmuma, firmas, mācību iestādes vai organizācijas vajadzības. Pie mums var pasūtīt strukturēta kabeļu tīkla projekta izstrādi un realizāciju nelielam birojam vai ēku kompleksam.

Pirms nodošanas ekspluatācijā visas strukturētās kabeļu sistēmas testē pēc ISO standartiem. Šī pārbaude ļauj atrast slēptus defektus un novērst iespējamās problēmas sistēmas darbā.

Pasūtīt strukturētās kabeļu sistēmas projektēšanu un montāžu var pa kontakta tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191