Elektriskie mērījumi

Kā mēs stradajām:

Elektriskie mērījumi – tie ir elektrisko lielumu mērījumi, lai noteiktu strāvas stiprumu, spriegumu, pretestību, jaudu un enerģiju. Elektromērījumi palīdz iegūt informāciju par elektrisko tīklu patieso tehnisko stāvokli un konstatēt elektriskā aprīkojuma defektus, kas var izraisīt avārijas un ugunsbīstamas situācijas.

Viens no vadošiem elektrisko mērījumu uzņēmumiem

SIA «Universelectric» ir ievērojams spēlētājs elektrisko mērījumu jomā un strauji attīstās Latvijas tirgū. Mūsu speciālisti ir augsti kvalificēti un pieredzējuši, kas garantē precīzus rezultātus un uzticamu darbu neatkarīgi no projekta sarežģītības vai apjoma. Mēs lepojamies ar mūsu spēju piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu, kas ietver visu no standarta elektrotehnisko sistēmu pārbaudēm līdz sarežģītākiem elektroiekārtu diagnostikas un uzlabošanas procesiem. Strādājot ar mums, klienti var būt pārliecināti, ka viņu vajadzības tiks pilnībā apmierinātas, un mēs īstenosim visus pasākumus, lai nodrošinātu viņu apmierinātību un uzticību mūsu uzņēmumam.

elektriskie mērījumi

SIA «UNIVERSELECTRIC» speciālisti veic:

High Voltage Insulation Tester KYURITSU

Mūsu elektromērījumu pakalpojumu klāsts ietver gan mājsaimniecību, gan komerciālo klientu vajadzības. Pēc elektromērījuma veikšanas klients saņēm pilno dokumentu paketi ar visiem mērījuma rezultātiem (akti, protokoli, atskaites, rekomendācijas), kuri ir vajadzīgi pēc Latvijas Republikas likumā.

Mērījumu laikā tiek pielietotas tikai serteficētas un kalibrētas ierices.

KYORITSU Digital Earth Tester

Kad nepieciešami elektromērījumi?

Elektriskās pārbaudes tiek veiktas pēc visu elektromontāžas darbu pabeigšanas. Pēc elektrisko mērījumu veikšanas tiek sastādīta tehniskā atskaite, kas tiek iekļauta dokumentācijā, kas nepieciešama, lai nodotu elektroiekārtas ekspluatācijā.

Periodiskās izolācijas pretestības, sazemējuma iekārtu un citu elektrisko iekārtu pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar valsts uzraudzības orgānu prasībām. Laika posmus starp periodiskajām pārbaudēm nosaka elektroiekārtas īpašības, tās ekspluatācijas noteikumi, kā arī normatīvie akti.

Profilaktiskie elektromērījumi tiek veikti ar mērķi noteikt bojātas elektroiekārtas, kas neatbilst projekta prasībām un tehniskajām normām. Tādi elektromērījumi nepieciešami, lai novērstu nelaimes gadījumus, elektroinstalāciju un elektroiekārtu aizdegšanos.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238

"Ugunsdrošības noteikumi"

Pants - 4.1. Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce:
56. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:
56.1. sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados;
56.2. ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā.

Jautājumu gadījuma, lūdzam droši zvanīt mūsu biroja (+371 27706100) vai rakstīt uz e-pastu (info@ue.lv).

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Iļja Djačkovs