Piekļuves kontroles sistēmas

Piekļuves kontroles sistēma ir viena no efektīvākajām sistēmām, kas spēj novērst nevēlamu cilvēku iekļūšanu apsargāmā teritorijā. Piekļuves kontroles sistēmas spēj nodrošināt materiālo vērtību un svarīgas informācijas aizsardzību, garantēt drošību personālam un apmeklētājiem.

Piekļuves kontroles sistēmas izseko visu darbinieku pārvietojumus birojā. Tās ļauj uzskaitīt darbinieku nostrādāto laiku un noteikt darba disciplīnas pārkāpumus. Piekļuves kontroles sistēmas programmas nodrošinājums saglabā statistiskos datus par darba kavējumiem, par tiem, kas kavē vai aiziet no darba ātrāk.Galvenās funkcijas

 • Piekļuves ierobežojums pie apsargājamā objekta telpām.
 • Darba laika tabeļu uzskaite katram darbiniekam.
 • Dežūrējošās apsardzes darbību kontrole.
 • Apmeklētāju atnākšanas un aiziešanas laika fiksēšana.
 • Iekšējo telpu atvēršanas personīgā un laika kontrole.
 • Darbinieku pārvietošanās objektā kontrole.
 • Reģistrācija un paziņošana par iekļūšanas mēģinājumu gadījumiem apsargājamā teritorijā.
 • Integrācija un mijiedarbība starp videokontroles sistēmu, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu.

Kontroles un piekļuves pārvaldes objekti

 • Ieejas atsevišķajās telpās.
 • Ieejas izolētajos objektos vai cilvēku masveida sakopojuma vietās.
 • Ejas slēgtajās vai atklātajās teritorijās.
 • Caurbrauktuves vai ejas, kas ir aprīkotas ar automātiskiem vārtiem, turniketiem, barjerām, ierīcēm, kas ierobežo piekļuvi.
 • Kontroles un caurlaides punkti pa objekta perimetru.
 • Piekļuve pie mākslas priekšmetiem un mākslas vērtībām.
 • Piekļuve pie skaitļošanas tīkliem un datora aprīkojuma.
 • Piekļuve pie iekārtām un aprīkojuma, kas nodrošina dzīvei svarīgas funkcijas.

Autonomās piekļuves kontroles sistēmas

Autonomās piekļuves kontroles sistēmas ir ierīces, kas neatrodas datora pārvaldē. Autonomās sistēmas ir lētākas, vienkāršākas ekspluatācijā, neprasa simts metru vadu likšanu.
Autonomās piekļuves kontroles sistēmas nodrošina viena ejas punkta aizsardzību un apkalpo nelielu lietotāju skaitu, piemēram, biroju.

Pie ieejas kontrolējamā zonā tiek uzstādīts elektromehānisks vai elektromagnēta slēdzis ar kontrolētāju. Uz durvīm tiek uzstādīts pašaizvēršanas mehānisms, bet blakus novieto kontakta vai kombinēto lasītāju.

durvju piekļuves kontroles sistēmas

Piekļuves kontroles tīkla sistēmas

Piekļuves kontroles tīkla sistēmas var īstenot vienlaicīgu daudzu piekļuves punktu kontroli. Ar tīkla sistēmu palīdzību var īstenot visas aizsargājamās teritorijas kontroli un centralizēti pārvaldīt lietotāju tiesības, veikt datu bāzi. Tādēļ sistēma izmanto tīkla kontrolētājus un vadošo datoru, uz kura ir uzstādīts speciāls programmas nodrošinājums.

Piekļuves kontroles tīkla sistēmas nodrošina augstāko drošības līmeni. Dators palīdz efektīvāk izsekot situāciju objektā, vāc un analizē informāciju, kā arī ļauj programmēt katru kontrolētāju atsevišķi.

Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana

Piekļuves kontroles sistēmas izvēlei jābūt balstītai uz prasībām pret objekta drošības nodrošināšanu. Izvēloties sistēmu, ir nepieciešams ņemt vērā tās galvenos tehniskos raksturojumus, saderības iespējas ar citām apsardzes sistēmām.
Piekļuves kontroles sistēmas integrācija ar videonovērošanas sistēmu ļaus pilnībā kontrolēt situāciju objektā.

Piekļuves kontroles sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu var pasūtīt pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191