Drošības sistēmas

Kā mēs stradajām:

Drošības sistēmas ir tehnisko ierīču kopums, kas nodrošina aizsardzību pret nelikumīgu darbību un negadījumiem. Šādas sistēmas spēj novērst ielaušanos, zagšanu un citus noziegumus, tādējādi sniedzot mieru un drošību mājas īpašniekiem vai darbiniekiem.

Mājas drošības sistēmas bieži ietver dažādas komponentes, piemēram, drošības kameru sistēmas, ieejas durvju un logu sensorus, kustības detektorus un pieslēgto sensoru sistēmas. Šie elementi strādā kopā, lai nodrošinātu pilnīgu un visaptverošu drošību mājās. Piemēram, drošības kameras uzstādīšana ļauj īpašniekiem sekot līdzi savam īpašumam gan iekšpusē, gan ārpusē.

Uzņēmuma drošības sistēmas palīdz aizsargāt ne tikai īpašumus, bet arī darbiniekus. CCTV system birojos palīdz novērst zādzības un sadzīves noziegumus. Turklāt, drošības sistēmas palīdz arī novērst negadījumus, piemēram, ugunsgrēkus vai citus bīstamus notikumus.

Kopumā, drošības sistēmas mājām un uzņēmumiem ir vērtīgs ieguldījums, kas nodrošina mieru, drošību un aizsardzību pret potenciālajām briesmām. Tās spēja uzraudzīt un reaģēt uz aizdomīgiem vai bīstamiem notikumiem liek nekustamo īpašumu īpašniekiem un uzņēmumu vadītājiem justies droši un pasargāti.

Mūsdienās drošības sistēmas ir kļuvušas vēl viedākas un inovatīvākas, izmantojot modernās tehnoloģijas. Piemēram, daudzas sistēmas var tikt pieslēgtas pie mobilajiem tālruņiem vai datoriem, ļaujot īpašniekiem attālināti pārraudzīt savas mājas vai uzņēmuma telpas.

Drošības sistēmu uzstādīšana jūsu mājās, birojā vai veikalā var būt preventīvs pasākums, kas novērš potenciālos noziegumus vai nelikumīgu iekļūšanu. Tādējādi, redzot uzstādītu drošības sistēmu, potenciālie noziedznieki bieži vien izvēlas izvairīties no šādas vietas, tādējādi mazinot risku.

Tomēr, ir jāatceras, ka drošības sistēmas ir tikai viens no elementiem, kas palīdz nodrošināt drošību. Lai panāktu pilnvērtīgu aizsardzību, ir jāievēro arī citi drošības pasākumi, piemēram, uzstādot drošības slēdzenes, apgaismojumu un drošības procedūras.

Brīdinājuma sistēmas

Brīdinājumas un evakuācijas vadības sistēma ir paredzēta savlaicīgai cilvēku informēšanai par ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas rašanās. Ugunsdrošības brīdinājumas sistēmas sastāv no galda pastiprinātāja ar mikrofonu un dažiem skaļruņiem. Sarežģītas paziņošanas sistēmas var sastāvēt no aprīkojuma kompleksa, kam piemīt iespēja translēt skaņu un automātiski paziņot par avārijas situāciju (ugunsgrēks, gāzes noplūde u.tml.).

Autonomās brīdinājumas sistēmas izmanto objektos ar lielu paziņošanas zonu skaitu. Sistēmas vadība notiek ar ugunsdrošības signalizācijas uztveres-kontroles ierīču palīdzību.

Kompleksās brīdinājumas sistēmas biežāk integrē ēkas inženiersistēmās un izmanto darbinieku izsaukšanai, runas ziņojumu pārraidei, fona mūzikai.

Par tehniskiem brīdinājumas līdzekļiem var būt skaņas, runas, gaismas un kombinēti paziņotāji, kā arī ugunsdrošības evakuācijas zīmes.

Piekļuves kontrole

Kontroles un piekļuves vadības sistēma ir tehnisko līdzekļu un organizatorisko pasākumu komplekss, kas paaugstina objekta drošību. Šāda sistēma kontrolē piekļuvi pie telpām un izseko cilvēku pārvietošanos apsargājamajā teritorijā.

piekļuves kontroles sistēmas

Šobrīd kontroles un piekļuves vadības sistēmas ir atzītas par vienu no efektīvākām kompleksās drošības metodēm ēkās ar lielu cilvēku daudzumu. Tās uzstāda skolās, viesnīcās, birojos, bankās, autostāvvietās, veikalos un noliktavās.

Kontroles un piekļuves vadības sistēma ļauj aizliegt darbinieku staigāšanu pēc darba laika beigām, svētku dienās un brīvdienās. Ar tās programmas nodrošinājuma palīdzību var organizēt datu bāzi katram darbiniekam vai apmeklētājam, saņemt informāciju par dažādām ārkārtas un trauksmes situācijām.

Perimetra apsardze

Perimetra apsardze ir viens no efektīvākajiem aizsardzības līdzekļiem pret nesankcionētu piekļuvi režīma un rūpniecības uzņēmumos, privātmājās. Perimetra apsardzes sistēmas fiksē nepiederošo personu iekļūšanas mēģinājuma faktu apsargājamajā teritorijā un pārraida trauksmes signālu uz apsardzes pulti.

Perimetra apsardzes sistēmu var apvienot ar videonovērošanas un signalizācijas sistēmām. Konstatēšanas un signalizācijas tehnisko līdzekļu kompleksa esamība ļaus novērot apsargājamo objektu reālā laika režīmā un savlaicīgi veikt pasākumus pārkāpumu novēršanai.

SIA «UNIVERSELECTRIC» projektē un uzstāda paziņošanas un cilvēku evakuācijas vadības sistēmas, kontroles un piekļuves vadības sistēmas, perimetra apsardzes sistēmas un citas drošības sistēmas. Papildus informācijas saņemšanai zvaniet pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Iļja Djačkovs