Ugunsdrošības signalizācija

Ugunsdrošības signalizācijas sistēma ir tehnisku iekārtu un speciāla aprīkojuma komplekss, kas ir paredzēts telpu aizsardzībai no ugunsgrēka. Ugunsdrošības signalizācijas sistēma ir spējīga noteikt pirmās aizdegšanās pazīmes, brīdināt par ugunsgrēku un ieslēgt automātiskās ugunsdzēsības sistēmas.

Ugunsdrošības signalizācija sastāv no sekojoša aprīkojuma:

 • Sensori – sensoru iekārtas, kas spēj konstatēt ugunsgrēka pazīmes un nodot informāciju uz vadības ierīci. Atšķiras pēc izpildes un aizdegšanās noteikšanas tipa.;
 • Uztveres-kontroles iekārtas – iekārtas, kas ir paredzētas signālu saņemšanai un apstrādei. Tās atbild par ugunsgrēka paziņošanas vadību un ugunsdzēšanu saskaņā ar ieprogrammēto programmu.
 • Elektropadeve – tehniskās iekārtas, kas nodrošina visām signalizācijas sistēmas iekārtām nepārtrauktu elektrisko padevi.
 • Signalizētāji – speciālie sensori, kas iekļauti ugunsdrošības signalizācijas cilpā. Tie nosaka ugunsgrēku pēc vienas vai vairākām pazīmēm. Pēc iedarbošanās paņēmiena dalās automātiskos un manuālos signalizētājos.

Ugunsdrošības signalizācijas, paziņošanas un cilvēku evakuācijas vadības sistēmām jābūt uzstādītām tajos objektos, kur bīstamo ugunsgrēka faktoru iedarbība var novest pie smagām sekām.

Automātiskā ugunsdrošības signalizācija

Automātiskā ugunsdrošības signalizācija ir paredzēta ugunsgrēka noteikšanai, signāla par ugunsgrēku apstrādei un nodošanai, komandu nodošanai par automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas un dūmu novēršanas sistēmu ieslēgšanu.

ugunsdrošības signalizācijas sistēmas

Automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēma ir galvenais elements jebkura uzņēmuma drošības sistēmā. Tās ļauj organizēt drošu evakuāciju un samazināt materiālos zaudējumus.

Tās struktūrā ietilpst sekojošās iekārtas:

 • ugunsdrošības signalizācijas kontroles panelis;
 • adrešu ugunsdrošības signalizētāji;
 • adrešu kontroles moduļi signālu pieņemšanai no ārējām iekārtām;
 • adrešu vadības moduļi signālu nodošanai uz ārējām izpildes iekārtām;
 • bez adrešu ugunsdrošības signalizētāji un kontaktu iekārtas;
 • lineārs siltuma ugunsdrošības signalizētājs (termokabelis).

Automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēma īsteno:

 • automātisko informācijas savākšanu un apstrādi par ugunsdrošības signalizētāju stāvokli ar mērķi konstatēt aizdegšanos agrīnajā ugunsgrēka rašanās stadijā;
 • pašu programmas aparātu līdzekļu paštestēšanu, ar ziņojumu nodošanu par bojājumiem uz indikācijas paneli un centrālo dispečeru punktu;
 • signalizācijas un paziņošanas cilpu, izpildes iekārtu stāvokļa automātisko kontroli;
 • informācijas nodošanu par ugunsgrēku un sistēmas bojājumiem caur sakaru kanāliem uz centrālo dispečeru punktu;
 • ugunsdzēšanas automātisko līdzekļu un speciālā inženiertehniskā aprīkojuma vadību.

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšana

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšana ir viens no «UNIVERSELECTRIC» kompānijas darbības virzieniem. Mēs veicam darbu kompleksu, lai nodrošinātu mūsu pasūtītājiem augstas kvalitātes ugunsdrošības iekārtu kompleksu. Mūsu speciālisti īsteno:

 • ugunsdrošības signalizācijas sistēmu projektēšanu;
 • ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšanu.

Pasūtīt ugunsdrošības signalizācijas projektēšanu un ugunsdrošības sistēmas uzstādīšanu var pa kontakttālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191