Elektroiekārtu pārbaude

Elektroiekārtu profilaktisko pārbaudi veic ar mērķi elektrotīklus un elektroiekārtas uzturēt darbderīgā stāvoklī. Elektroiekārtu tehniskā stāvokļa regulāra pārbaude palīdz atrast defektus un nomainīt bojātos elementus, kas var radīt nopietnas avārijas situācijas.

elektroiekārtu pārbaude

SIA «UNIVERSELECTRIC» specializējas elektroiekārtu ar spriegumu līdz 1000 V profilaktiskās pārbaudes veikšanā. Mūsu pieredzējušie speciālistu profesionāli izpildi šādu veidu darbus:

Profilaktiskā apskate, testēšana un elektromērījumi ļauj ar lielu precizitāti noteikt elektroiekārtu tehnisko stāvokli un likvidēt bojājumus, kas radušies iekārtas ekspluatācijas laikā.

profilaktiskās pārbaudes

Pēc elektromērījumu pārbaudes pabeigšanas mūsu klienti saņemt tehnisko pārskatu kopā ar testa un mērījumu protokoliem. Elektromērījumu tehniskais pārskats var tikt papildināts ar ieteikumiem attiecībā uz remontu vai bojātās iekārtas nomaiņu.

Elektroiekārtu pārbaudes periodiskumu nosaka normatīvie dokumentu, un tas ir atkarīgs no ekspluatācijas objekta lietošanas veida, konstrukcijas īpatnībām un ekspluatācijas nosacījumiem. Piemēram, elektroinstalācijas pārbaude dzīvojamās mājās tiek veikt vienu reizi 10 gados, bet ražošanas uzņēmumos — vienu reizi gadā.

Elektroiekārtu profilaktiskās pārbaudes veikšanu var pasūtīt pa tālruni +371 27706100.
Mēs esam gatavi atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem un palīdzēt izvēlēties vispiemērotāko laiku darbu veikšanai.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191