Elektroinstalācijas pārbaude

Elektroinstalācijas pārbaude tiek veikta, lai noteiktu tās tehnisko stāvokli un pieņemtu lēmumu par turpmāko ekspluatāciju. Periodiska elektroinstalācijas pārbaude dzīvokļos un mājās ļauj laikus konstatēt problēmas un nodrošināt elektroiekārtu un ēkas drošu ekspluatāciju visā kalpošanas laikā.

elektroinstalācijas pārbaude

SIA «UNIVERSELECTRIC» veic vadojuma pārbaudi elektroinstalācijā ar spriegumu līdz 1000 V. Mūsu sertificētie speciālisti veic šādus kontroles un mērīšanas darbus:

Elektroinstalācijas pārbaudes laikā tiek novērtēts kontaktu savienojumu stāvoklis, pretkorozijas pārklājuma esamība un vadu pārrāvumu neesamība.

elektroinstalācijas pārbaude cenas

Pārbaudes un elektriskos mērījumus veic visām elektroinstalācijas iekārtām, sākot no aizsardzības iekārtas ievades-sadales ierīcē līdz kontaktligzdām un gaisma ķermeņiem. Elektrisko mērījumu biežums ir atkarīgs no telpas, kurā ir uzstādīta elektroiekārta, bīstamības kategorijas.

elektroinstalāciju pārbaude

Mājas vai dzīvokļa īpašnieks nosaka elektroiekārtu pārbaudes un testēšanas laiku neatkarīgi, bet vismaz reizi 10 gados. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, tiek sagatavota dokumentācija par elektroinstalācijas stāvokļa pārbaudi, izolācijas un zemējuma pretestības mērīšanas protokols, savienojošo kontaktu pārbaudes protokols, pārskats par termogrāfijas testa rezultātiem.

Izolācijas pretestības mērījumi īpaši bīstamās telpās un āra elektroinstalācijās tiek veikti reizi gadā.

Elektroinstalācijas pārbaudi var pasūtīt, zvanot pa tālruni +371 27706100. Elektroiekārtu pārbaudes grafiks tiek noteikts individuāli. To var veikt vienu reizi vai regulāri.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191