Cilpas “fāze-nulle” mērījumi

Elektrisko instalāciju darbības traucējumus bieži pavada īsslēgumi. Šādās situācijās elektrisko tīklu un iekārtu darbības uzticamība un drošība ir atkarīga no automātisko slēdžu ātruma.

Cilpas fāzes-nulles pretestības mērīšana ļauj noteikt aizsardzības ierīču reakcijas laiku elektroiekārtām ar vienfāzes zemējumu. Iegūtie dati palīdz novērtēt elektriskās sistēmas tehnisko stāvokli un izdarīt secinājumu par tās remonta vai modernizācijas nepieciešamību.

Cilpas fāze-nulle mērījumus veic šādos gadījumos:

  • Elektroiekārtu sākumregulēšanas testēšana;
  • Elektriskās sistēmas darbības traucējumu rašanās;
  • Objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana;
  • Regulāra pārbaude saskaņā ar elektrodrošības standartiem.

cilpas fāzes-nulles pretestības mērīšana

SIA «UNIVERSELECTRIC» ir atļauja un licence veikt cilpas “fāzes-nulles” pilnās pretestības mērījumus, izmantojot modernus mērinstrumentus. Mēs veicam cilpas fāzes-nulles pretestības elektriskos mērījumus dzīvokļos, privātās un daudzdzīvokļu ēkās, birojos, veikalos, noliktavās, rūpniecības telpās. Elektrisko mērījumu izmaksas tiek aprēķinātas katram objektam atsevišķi.

Mūsu priekšrocības:

  • Jebkuras sarežģītības objektu pārbaude;
  • Sertificēti eksperti;
  • Ātra slēdziena sagatavošana;
  • Zemas cenas un elastīga atlaižu sistēma.

Cilpa «fāze-nulle» pretestības mērījuma protokolā tiek reģistrēti strāvas stipruma mērījumi pie īsslēguma un izmantoto automātisko slēdžu raksturojumi. Uz to pamata tiek izdarīts secinājums par automātisko slēdžu atbilstību pārbaudītās elektroinstalācijas drošas darbības prasībām.

Vēlaties uzzināt savas elektriskās sistēmas reālo stāvokli? Cilpas “fāzes-nulles” pretestības pārbaudi elektriskās iekārtās līdz 1 kV var pasūtīt pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191