Zibensaizsardzība

Kā mēs stradajām:

"Zibensaizsardzības sistēma – vienota sistēma, kas paredzēta ēkas, tās atsevišķo daļu, elektroietaišu un citu tajā esošu objektu aizsardzībai pret zibensizlādes tiešu iedarbi un kas ietver ārējo un iekšējo zibensaizsardzību, kā arī pārspriegumaizsardzības ierīces." (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" punkts 2.3.)

Vienkāršāk sakot - Zibensaizsardzības sistēma tiek projektētā un montēta lai nodrošināt ēkas aizsardzību pret zibeni.

SIA «UNIVERSELECTRIC» speciālisti palīdzēs izstrādāt un izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu Jūsu objektam. No paša sakuma, kad tiek aprēķināti visi parametri ņemot vērā ēkas atrašanas vietu, augstumu, klasi , mūsu inženieri piedāvās optimālo risinājumu.

Priekšrocības strādājot ar Universelectric komandu:

  • Pie mums strādā gan projektētāji gan celtnieki. Teorija kopā ar praksi;
  • Esam izbūvējuši un nodevuši ekspluatācija zibensaizsardzības sistēmas sakot no privātmājas līdz sprādzienbīstamām ķīmijas parstrādes objektiem;
  • Izmantojam tikai vadošo ražotāju kompāniju zibensaizsardzības materiālus.

Zibensaizsardzības sistēmas veidi

Latvijā gandrīz visas jaunceltnes tiek aprīkotas ar zibensaizsardzības sistēmu. Pirmkārt - īpašnieks grib pasargāt savu ēku, māju, veikalu vai ražošanas rūpnīcu no dabas stihijas. Otrkārt - apdrošināšanas kompānijas to prasa.   

Pašlaik pastāv divi zibensaizsardzības sistēmu veidi:

Pēc zināmiem Latvijas un Eiropas standartiem mūsu valsti var pielietot gan aktīvo gan pasīvo zibensaizsardzību.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10"Būvju ugunsdrošība"
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"

Būvniecības likums
Un citi.

Zibensaizsardzības sistēmas iedalās četras klasēs, kuri nodrošina ēkas vai jaunbūves aizsardzības līmeni šādā apmēra:

  • I klase - 98%
  • II klase - 95%
  • III klase - 90%
  • IV klase - 80%

Pēc jauna būvniecības likuma un noteikumiem par "Ēku iekšējo elektroinstalāciju", trešās grupas ēkām obligāti jāparedz zibensaizsardzības sistēmu.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Iļja Djačkovs