Vājstrāvu sistēmu projektēšana

Vājstrāvas sistēmas tiek pielietotas dzīvojamo māju, biroju ēku un uzņēmumu apgādei ar kabeļtelevīziju, internetu un telefonsakariem. Pie vājstrāvu tīkliem attiecas elektroenerģijas uzskaites sistēmas, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, sarunu iekārtu un datortīklu sistēmas.

Vājstrāvu sistēmu projektēšana ir svarīga darbu kompleksa daļa attiecībā uz ēkas telpu nodrošināšanu ar elektropadevi. No vājstrāvas sistēmas projektēšanas kvalitātes ir atkarīgs elektroaprīkojuma darba drošums un ilgums, kas nodrošina cilvēkiem komfortu un drošību.

SIA «UNIVERSELECTRIC» nodarbojas ar vājstrāvu sistēmu projektēšanu un uzstādīšanu dzīvokļos, namos, sabiedriskajās un rūpnieciskajās ēkās Rīgas, Jūrmalas un citu Latvijas pilsētu teritorijā.

Mūsu kompānijā strādā kvalificēti inženieri, kuri ir gatavi izpildīt jebkuras sarežģītības vājstrāvu sistēmu projektēšanu:

  • videonovērošanas sistēmu projektēšana;
  • paziņošanas un sakaru sistēmu projektēšana;
  • piekļuves kontroles un vadības vājstrāvu sistēmu projektēšana;
  • kabeļtelevīzijas un satelīta TV sistēmu projektēšana;
  • piekļuves sistēmas pie telefonsakaru tīkla un Interneta tīkla projektēšana;
  • signalizācijas sistēmu projektēšana;
  • ugunsdrošības signalizāciju projektēšana;
  • strukturēto kabeļu tīklu projektēšana.

Vājstrāvu sistēmu projektēšanu ir vēlams veikt kopā ar citu ēkas inženiersistēmu projektēšanu, jo tās var tikt apvienotas vienotā sistēmā. Vislabāk, ja vājstrāvas sistēmas projekts tiek veidots nepabeigtas celtniecības objektam. Tas ļaus paredzēt speciālas vietas elektrisko vadu likšanai un aprīkojuma uzstādīšanai, netraucējot nākotnes interjeru.

Vājstrāvas sistēmas projekts

Vājstrāvas sistēmas projekta izstrāde notiek vairākos etapos. Sākotnējā etapā pasūtītājs sniedz dzīvokļa, biroja vai uzņēmuma stāvu plānu. Pēc tam tiek sastādīts tehniskais uzdevums vājstrāvu sistēmas projekta izstrādei, kurā detalizēti tiek atrunāti sistēmas ekspluatācijas nosacījumi.
Pamatojoties uz tehnisko uzdevumu, projektētājs izstrādā tehnisko projektu. Tajā tiks norādīta aptuvena tāme nepieciešamajam aprīkojumam un materiāliem, kā arī visu darbu maksa.
Pēc tehniskā projekta saskaņošanas tiek izstrādāts vājstrāvas sistēmas detalizēts un precīzs darba projekts. Darba projektā ietilpst: aprīkojuma izvietošanas plāni un kabeļu trašu likšanas plāni, aprīkojuma stiprināšanas plāni, skaidrojošā zīme (nepieciešama sistēmas montāžai), vājstrāvas paneļa shēma, aprīkojuma specifikācija. Šīs projekts tiek saskaņots nepieciešamajās iestādēs.

Vājstrāvu sistēmas uzstādīšana

Beigu etapā mūsu elektromontieri veic vājstrāvas sistēmas montāžu un īsteno noregulēšanas darbus. Pēc tam notiek gatavā objekta nodošana pasūtītājam un Izpildīto darbu akta parakstīšana.

Kā pasūtīt vājstrāvas sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu?

Kompānijas «UNIVERSELECTRIC» projektēšanas nodaļas speciālisti vairāk nekā 10 gadus veiksmīgi izpilda dažādu inženiersistēmu un komunikāciju projektēšanu lauku mājām, kotedžām, biroja ēkām un rūpnieciskiem objektiem. Šajā laikā ir uzkrāta liela pieredze, kura ļauj veikt elektromontāžas darbus augstākajā profesionālajā līmenī.
Uzdot jautājumu speciālistam var pa tālruni +371 27706100 vai sūtot to uz mūsu e-pastu: projekts@ue.lv.
Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191