Ugunsdzēsības projektēšana

Automātiskā ugunsdzēsības sistēma ir tehnisko ierīču komplekss, kas ir paredzēts ugunsgrēka konstatēšanai un dzēšanai attīstības sākumstadijās. Tā praktiski momentāni atklāj aizdegšanās avotus un noved šausmīgās ugunsgrēka sekas līdz minimumam. Automātisko ugunsdzēsības sistēmu ir atļauts uzstādīt dažāda norīkojuma ēkās un celtnēs.

Automātisko ugunsdzēsības sistēmu projektēšana ir galvenais etaps, izstrādājot efektīvus ugunsaizsardzības pasākumus. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas projektam jāatbilst ugunsdrošības noteikumiem dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas telpām.

SIA «UNIVERSELECTRIC» veic automātisko ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu mājām, sporta kompleksiem, tirdzniecības centriem, administratīvām ēkām un rūpnieciskiem uzņēmumiem. Projektos tiek pielietoti labākie tehniskie risinājumi objektu ugunsdrošības nodrošināšanai un cilvēku informēšanai par bīstamību.

Ugunsdzēsības sistēmu projektēšana tiek veikta, pamatojoties uz precīziem inženieraprēķiniem un atbilst visām Latvijas Republikas celtniecības normām un ugunsdrošības prasībām. Mūsu inženieru – projektētāju daudzgadīgā darba pieredze ļaus realizēt jebkuras sarežģītības projektus, ņemot vērā visas aizsargājamā objekta nianses un specifiku.Mēs veicam sekojošu veidu ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu:

  • ūdens ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu;
  • gāzes ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu;
  • pulvera ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu;
  • putu ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu;
  • dūmu aizsardzības sistēmu projektēšanu.

Šīs ugunsdzēsības sistēmas var sadalīt divās grupās:

  • ugunsdzēsības inženiersistēmas, kas prasa rūpīgu projektēšanu, montāžu un palaišanas-noregulēšanas darbus;
  • ugunsdzēsības moduļu uzstādījumi, ko uzstāda rūpnieciskajās, ražošanas, noliktavu un dzīvojamās telpās.

Jebkuras automātiskās ugunsdzēsības sistēmas darba galvenais princips ir aizdegšanās pazīmju atklāšana kontrolējamajā telpā un uguns dzēšanas sistēmas ieslēgšana. Ugunsdzēšanas līdzekļa padeve tiek veikta caur apūdeņošanas galviņām pēc ugunsdrošības sistēmas sensoru komandas. Cilvēka klātbūtne nav nepieciešama.

Nepieciešamības gadījumā ugunsdzēsības sistēmu var integrēt ar ugunsdrošības signalizācijas sistēmu, pieplūdes un dūmu novadīšanas ventilāciju, cilvēku informēšanas un evakuācijas vadības sistēmu ugunsgrēka gadījumā.

Cik maksā automātiskās ugunsdzēsības sistēmas projekts?

Projektēšanas birojs UNIVERSELECTRIC piedāvā dažādus automātisko ugunsdrošības sistēmu projektu variantus. To cena ir atkarīga no objekta izmēriem un pasūtītāja izvēlētās ugunsdrošības sistēmas sarežģītības.

Precīzai projektēšanas un montāžas darbu cenu noteikšanai ir nepieciešama mūsu inženiera izbraukšana uz objektu. Viņš veiks telpu apskati, palīdzēs piemeklēt nepieciešamo aprīkojumu, aprēķinās darbu apjomu.

Pēc papildus informācijas varat griezties pa tālruni +371 27706100 vai rakstīt uz e-pastu. Mūsu speciālisti atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem un objekta sākotnējo apskati veiks bezmaksas.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191