Iekšējie elektriskie tīkli

Iekšējos elektriskos tīklus izmanto elektriskās enerģijas sadalei un padevei no sadales skapja pie apgaismojuma aprīkojumam, rozetēm un pie tām pieslēgtām elektriskām ierīcēm. Iekšējās elektroapgādes sistēmai jānodrošina nepārtraukta elektropadeve, aizsardzību pret īssavienojumu un strāvas noplūdi, un tai ir jābūt droši iezemētai.

SIA "UNIVERSELECTRIC" īsteno iekšējo elektrisko tīklu un vājstrāvu tīklu projektēšanu un montāžu. Katram objektam izstrādā individuālu projektu. Elektromontāžas darbus veic dzīvokļos, daudzdzīvokļu un privātmājās, birojos, veikalos, noliktavas telpās, kafejnīcās, restorānos, uzņēmumos utt.

Mēs veicam sekojošus darbus:

  • elektroapgādes projektēšanu;
  • elektrības sadales skapja montāža;
  • sadales kabeļu, elektrisko vadu un vājstrāvu tīklu likšanu;
  • sprieguma stabilizatoru un nepārtrauktas elektroapgādes avotu (dīzeļa ģeneratoru) uzstādīšanu;
  • automātisko slēdžu, aizsardzības atslēgšanas un zemējuma ierīču uzstādīšanu;
  • slēdžu, gaismas regulatoru, spēka rozešu uzstādīšanu;
  • apgaismojuma montāžu.

Atļaujas saņemšanai patērētāja pieslēgšanai pie elektriskā tīkla mēs veicam tehniskā projekta saskaņošanu visās nepieciešamajās instancēs, ieskaitot Latvenergo.

Pasūtīt iekšējo elektrisko tīklu projekta izstrādi un montāžu var pa tālruni: +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191