Ražošanas telpu apgaismojums

Ražošanas telpu apgaismojumam ir izšķiroša loma augsta darba ražīguma sasniegšanai, darbinieku noguruma samazināšanai un darba procesu drošībai. Ražošanas telpu apgaismojuma sistēmas tiek izmantotas birojos, veikalos, autodarbnīcās, noliktavu telpās, loģistikas centros, ražošanas cehos un pārstrādes rūpnīcās. Ja šīs darba telpas nav pienācīgi apgaismotas, kļūs daudz bīstamākas dažādas briesmas, kurām katru dienu tiek pakļauti darbinieki.

SIA «UNIVERSELECTRIC» sniedz komerciālo un ražošanas telpu apgaismojuma sistēmu projektēšanu un uzstādīšanu specializētos objektos. Mūsu speciālisti izstrādā individuālus apgaismojuma projektus, veic gaismas tehniskā aprīkojuma montāžu un tehnisko apkopi.

ražošanas telpu apgaismojums

Ražošanas telpu apgaismojuma veidi

Ražošanas telpās visbiežāk tiek izveidots dabiskais, mākslīgais vai avārijas apgaismojums.

Dabiskais apgaismojums var būt augšējais, sānu vai kombinētais. Pirmajā variantā gaismas nokļūšana uz vajadzīgajiem rajoniem notiek caur atvērumiem būves pārsegumos. Sānu apgaismojuma gadījumā saules gaismas iekļūšana notiek caur atvērumiem sienā. Divu iepriekš aprakstīto variantu izmantošanu ražošanas objektā sauc par kombinēto apgaismojuma sistēmu.

Mākslīgo apgaismojumu izmanto tur, kur nav iespējams organizēt dabisko apgaismojumu. Mākslīgais telpu apgaismojums var būt darba un dežūras apgaismojums. Pirmais nodrošina labu apgaismojumu darba zonā, bet otro izmanto laikā, kad nenotiek darbs. Tagad ražošanas objektos uzstāda īpašus LED gaismekļus, kas izceļas ar ekonomiskumu un ergonomiskumu.

Avārijas apgaismojumu izmanto, kad ražošanas objektā rodas ārkārtas situācija. Pastāv pieci avārijas apgaismojuma veidi. Galvenais no tiem ir evakuācijas un rezerves apgaismojums.

evakuācijas avārijas apgaismojums

Avārijas apgaismojums darbinieku evakuācijai ir īpaši izgaismoti uzraksti un virziena rādītāji. Tos montē evakuācijas maršruta virzienā pie ieejamām, izejām un vietām, kur atrodas ugunsdrošības līdzekļi.

Rezerves apgaismojumu izmanto darba turpināšanai galvenā darba apgaismojuma avota atslēgšanas gadījumā.

Ražošanas telpu apgaismojuma uzstādīšanu var pasūtīt pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191