Zemējuma pretestības mērīšana

Zemējums ir tehniskās ierīces vai objekta elektrisks savienojums ar zemējumietaisi. Mākslīgais iezemējums sastāv no iezemētāja un zemējumvada, kas savieno zemējumietaisi ar zemētāju. Zemētājs var būt vienkāršs metāla stienis vai sarežģīts speciālās formas elementu komplekss. Kā zemējumvadu izmanto speciālu vara stiepli vai sloksni.

Pie dabīgā zemējuma ir pieņemts attiecināt tās konstrukcijas, kuru uzbūve paredz pastāvīgu atrašanos zemē. Dabīgā zemējuma pretestība netiek regulēta un tās nozīmei netiek izvirzītas nekādas prasības. Dabīgā zemējuma sistēmas nevar izmantot kā elektroiekārtu iezemējumu. Pie dabīgiem zemētājiem attiecas pazemes komunikācijas, ūdensvada caurules, dzelzsbetona konstrukciju armatūra.

Zemējumu ir nepieciešams uzstādīt uz visa maiņstrāvas un līdzstrāvas elektriskā aprīkojuma ar spriegumu līdz 1 kV un vairāk. Tas palīdz nodrošināt drošu un savlaicīgu elektroaizsardzības iekārtu nostrādāšanu īssavienojuma rašanās gadījumā uz aprīkojuma korpusa.

Elektrodrošības noteikumos ir kopējās prasības zemējuma sistēmām un cilvēku aizsardzībai pret ievainojumiem ar elektrisko strāvu elektriskā aprīkojuma izolācijas bojājumu gadījumos.

Zemējuma pretestība

Zemējuma pretestība ir sprieguma uz zemējumietaisi attiecība pret strāvu, kura aiziet no zemētāja zemē. Zemējuma pretestības mērvienība ir Oms, un tam jābūt minimāli zemam lielumam.

Viss elektriskais aprīkojums un elektronika tiek veidoti, pielietojot zemējuma pretestības normētus lielumus = 0,5, 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30 un 60 Omi.

  • privātmājās, kas ir pieslēgtas pie elektrotīkla ar spriegumu 220 volti/380 volti, ir nepieciešams lokālais zemējums ar pretestību ne vairāk par 30 Omi;
  • privātmājas gazifikācijas gadījumā jāuzstāda standarta zemējums ar 30 Omiem. Izmantojot bīstamu aprīkojumu (gāzes katlu), ir nepieciešams izmantot lokālu zemējumu ar pretestību ne vairāk par 10 Omiem;
  • zemējuma pretestībai zibens uztvērēju pieslēgšanai jābūt ne vairāk par 10 Omiem;
  • strāvas avota (ģeneratora vai transformatora) zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai kā 2, 4 un 8 Omi;
  • telekomunikāciju pieslēgumu zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 2 vai 4 Omiem.

Zemējuma pretestības mērīšana

SIA «UNIVERSELECTRIC» veiks zemējuma pretestības mērīšanu, lai noteiktu tās atbilstību normatīvajām prasībām un tehniskajiem dokumentiem. Zemējuma pretestības mērīšanu jāveic kvalificētiem speciālistiem ar profesionāla aprīkojuma palīdzību.

Zemējumietaises pārbaude ietver:

  • zemējuma sistēmas vizuālu apskati;
  • zemējumietaises atbilstības pārbaudi projektam un normatīvai dokumentācijai;
  • zemējumietaises elementu pretestības mērīšanu;
  • cilpas “fāze – nulle” pilnās pretestības mērīšanu;
  • zemējuma kontūra pretestības mērīšanu.

Izņemot zemējuma mērīšanu, tiek veikta zemējuma redzamo daļu vizuāla apskate un vadu izolācijas pretestības mērījumi. Šādi diagnostiskie pasākumi ir jāveic ne mazāk kā divas reizes gadā.

Zemējuma pretestības mērīšanu var pasūtīt pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191