Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija

Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija ir obligāts dokuments, nododot ēku ekspluatācijā un veicot atkārtotas plānveida pārbaudes. Dokumentācija ir balstīta uz MK lēmuma Nr.238 prasībām un ir neatņemama sastāvdaļa elektroinstalācijas atbilstības ugunsdrošības standartiem nodrošināšanai.

Dokumentācijas izstrādes mērķis

Ar elektroinstalāciju pārbaudi saistītajai dokumentācijai ir šādi galvenie mērķi:

  • Drošība: novērtējiet vadu un kabeļu izolācijas stāvokli, identificējot iespējamos īssavienojuma riskus un citas elektriskās drošības problēmas.
  • Efektivitāte: elektriskās pretestības mērīšana un nepārtrauktas enerģijas pārvades nodrošināšana.
  • Standartu ievērošana: pārbaude, vai elektroinstalācija atbilst noteiktajiem standartiem un drošības noteikumiem.

Pārbaudes process

Elektroinstalācijas pārbaude elektriskajās iekārtās ar spriegumu līdz 1000 voltiem ietver vizuālu pārbaudi, izolācijas pretestības mērīšanu, cilpas fāzes-nulles pretestības pārbaudi, kontaktligzdu, slēdžu, apgaismes sistēmu un aizsardzības izslēgšanas ierīču pārbaudi. Regulāras elektroinstalācijas pārbaudes palīdz agrīnā stadijā identificēt iespējamās problēmas, novērst avārijas situācijas un nodrošināt netraucētu elektroapgādes sistēmas darbību.

Dokumentācijas nozīme

Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācijā tiek fiksēti rezultāti un ieteikumi, nodrošinot īpašniekiem un inženieriem pilnīgu priekšstatu par elektrisko iekārtu stāvokli. Elektroinstalācijas stāvokļa pārbaudes akts kalpo arī par pamatu regulārās tehniskās apkopes plānošanai.

Profesionāla elektroinstalācijas pārbaude

SIA «UNIVERSELECTRIC» sniedz klientiem uzticamus risinājumus elektroinstalācijas stāvokļa novērtēšanai. Mūsu kvalificētie speciālisti ir pieejami, lai pārbaudītu un apkalpotu jūsu elektrisko sistēmu, lai nodrošinātu, ka tā vienmēr ir vislabākajā kārtībā.

Sazinieties ar mums, lai ieplānotu pārbaudi.

Mūsu tālrunis: +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191