Avārijas apgaismojums

Avārijas apgaismojums ir paredzēts cilvēku evakuācijas nodrošināšanai galvenās energoapgādes atslēgšanas gadījumā, kas var notikt ugunsgrēka vai citas tehnogēnās avārijas laikā. Avārijas apgaismojums nodrošina minimāli nepieciešamos apgaismojuma apstākļus darba turpināšanai telpās un objektos, kurus nedrīkst atstāt bez elektroenerģijas ilgu laiku (bīstamās ražošanas, slimnīcas, lidostas, bērnu un sociālās iestādes).

avārijas apgaismojums

Avārijas apgaismojuma veidi

Evakuācijas apgaismojums – ir avārijas apgaismojums, kas nodrošina nepieciešamos apstākļus cilvēku evakuēšanai vai neatliekamo darbu pabeigšanai (tiek uzstādīts pie izejām un ugunsdrošības līdzekļiem).

Rezerves apgaismojums – ir avārijas apgaismojums, kas veido iespēju turpināt darbu normālajā režīmā vai droši to pabeigt.

Paaugstinātās bīstamības ražošanas zonu apgaismojums – ir avārijas apgaismojums, kas nodrošina drošības apstākļus, veicot potenciāli bīstamos darbus un turpinot normālu tehnoloģisku procesu.

Pretpanikas apgaismojums – evakuācijas apgaismojuma veids, lai novērstu paniku un nodrošināt cilvēku drošu piekļuvi pie evakuācijas ceļiem.

avārijas izejas apgaismojums

Avārijas apgaismojuma sistēmu projektēšana

Parastā apgaismojuma kombinēšanas ar avārijas apgaismojuma avotiem noteikumus stingri regulē standarti elektriskajām sistēmām. Objekta galvenās elektroapgādes bojājuma gadījumā apgaismojuma avārijas sistēmai ir jānodrošina:

  • evakuācijas ceļu precīzs apzīmējums evakuācijas rādītāju veidā;
  • apgaismojuma spilgtums, kas ir pietiekošs, lai cilvēki atrastu ceļus pie izejām un droši pamestu bīstamu zonu;
  • viegli atrodamo paziņošanas un ugunsdzēsības līdzekļu esamība evakuācijas maršrutā.

Projektējot avārijas apgaismojumu, ir jāņem vērā daudz dažādi faktori. Galvenais to vidū ir ēkas vai noteiktās telpas tehniskais plāns.

Gaismekļu un evakuācijas rādītāju izvietošana

Avārijas gaismekļu un evakuācijas rādītāju uzstādīšanu veic ne mazāk kā 2 metru augstumā no grīdas (atbilstoši standartam LVS EN 1838). Avārijas apgaismojuma elektrības padeves līnijām nedrīkst būt kopīgu likšanas vietu ar galveno elektroinstalāciju.

Pasūtīt avārijas apgaismojuma projektēšanu un montāžu var pa kontakta tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191