Īssavienojums

Īssavienojums ir galvenais tādu ugunsgrēku cēlonis, kas saistīti ar elektrisko iekārtu projektēšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpumiem. Īssavienojumi rodas elektrisko vadu izolācijas bojājumu, elektrotīkla pārsprieguma, mehānisko bojājumu, apkārtējās vides ietekmes dēļ.

Īssavienojuma gadījumā strauji un vairākkārtīgi palielinās strāva, kas plūst elektriskajā ķēdē. Šā iemesla dēļ ļoti īsā laika periodā vadītājos nonāk liels siltuma daudzums. Pat īslaicīga īssavienojuma strāvas iedarbība uz ēkas elektroiekārtām var izraisīt aizdegšanos un ugunsgrēku.

Ļoti bieži īssavienojums rodas lielas pārslodzes dēļ alumīnija elektroinstalācijā, kas ir ilgu laiku izmantota, nepārbaudot izolācijas un kontaktu pretestību. Vecās alumīnija instalācijas nav paredzētas lielām slodzēm, un tām ir vienkārša izolācija, kas ir aizliegta ar jaunajiem noteikumiem.

alumīnija elektroinstalācijas vadi

Lai izvairītos no īssavienojuma izraisītām nepatīkamām sekām, jāatceras daži vienkārši noteikumi:

  • vadu un kabeļu savienojumi jāveic vienā no šiem veidiem: lodēšana, metināšana, gofrēšana, izmantojot vītņu vai skrūvju savienojumus. Stingri aizliegts savienot vadus, tos savērpjot;
  • uzstādot slēptu elektroinstalāciju, vadi jāaizsargā no mehāniskas ietekmes. Šim nolūkam slēptās elektroinstalācijas tiek ievietotas izolācijas caurulēs, kas atbilst starptautiskajam standartam EN 62262;
  • vadu un kabeļu savienojumi jāveic vienā no šiem veidiem: lodēšana, metināšana, gofrēšana, izmantojot vītņu vai skrūvju savienojumus. Stingri aizliegts savienot vadus, tos savērpjot;
  • jāizmanto drošinātāji un automātiskie slēdži, kas atbilst līnijas maksimālajai slodzei. Drošinātāji var pārdegt un automātiskais slēdzis izslēgties dažādu iemeslu dēļ, no traucējumiem ierīces darbībā līdz īssavienojumam elektroinstalācijā.

Rīkojoties ar elektroierīcēm un iekārtām piesardzīgi un apdomīgi. Neaiztieciet vadus, kas karājas vai atrodas zemē. Jebkurš vads var būt zem sprieguma!

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191