Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus veic ar mērķi noteikt pretestības atbilstību noteiktajām normām. Kabeļu izolācijas savlaicīga pārbaude ar paaugstinātu spriegumu ļauj atklāt defektus un novērst lielāko daļu negadījumu, kas saistīti ar bojātu elektroinstalāciju.

SIA «UNIVERSELECTRIC» veic vadu, kabeļu un spēka iekārtu ar spriegumu līdz 1000 V izolācijas pretestības mērīšanu. Mūsu kvalificētie speciālisti veic apskati un likvidē defektus dzīvojamo, administratīvo, komerciālo un rūpniecisko objektu elektroiekārtās.

Kāda elektroinstalācija ir visbīstamākā

Slikts elektroinstalācijas stāvoklis un aizsardzības atslēgšanas ierīču trūkums ir viens no ugunsgrēku rašanās iemesliem. Bieži sastopami defekti elektroinstalācijā izraisa īsslēgumu, sadzīves tehnikas un iekārtu bojājumus.

Īpaša uzmanība jāpievērš alumīnija vadu elektroinstalācijai. Vecai alumīnija elektroinstalācijai ir vienkārtas izolācija, kas izžūst un sadrūp mazos fragmentos. Izolācijas sabrukšana rada nevēlamu kontaktu starp atsevišķiem vadiem un var izraisīt aizdegšanos.

alumīnija elektroinstalācija

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem dzīvokļos un mājās atļauts izmantot tikai elektriskos kabeļus ar divkāršu izolāciju.

Brīdinošas pazīmes par bojātu elektroinstalāciju

Iepriekš minētās pazīmes par bojātu elektroinstalāciju jums palīdzēs noteikt elektroinstalācijas problēmu jūsu mājā vai darba vietā.

  • Izolācijas mehāniski bojājumi;
  • Nedarbojas kontaktligzdas un slēdži;
  • Bieža drošinātāju izdegšana;
  • Degošu vadu smaka, dūmi, skaņas;
  • Automātu nostrādāšana sadales skapī;
  • Elektroiekārtu sabojāšanās.

Izolācijas pretestības mērījumu biežums

Ķīmiski bīstamā vidē elektroinstalācijas izolācijas pretestību mēra vienu reizi gadā, sprādzienbīstamā vidē — vienu reizi divos gados. Dzīvojamās telpās izolācijas pretestību mēra vienu reizi desmit gados.

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērīšanu un citus elektriskos mērījumus var pasūtīt pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191