Pārejas pretestības mērīšana

Par pārejas elektrisko pretestību sauc pretestību elektriskās strāvas brīvai plūsmai elektriskās ķēdes kontaktsavienojumu vietās. Pārejas pretestības mērīšanu veic, lai pārbaudītu kontaktu stāvokli un to noturību pret īsslēguma strāvām.

pārejas pretestības mērīšana

Uzņēmumā «UNIVERSELECTRIC» jūs varat pasūtīt instalācijas, zemējuma kontūra un elektroiekārtu kontaktu pārejas pretestības mērīšanu. Mūsu speciālisti izbrauc uz jebkuru objektu Latvijā un veic elektrisko mērījumus, kā arī noformē visu nepieciešamo dokumentāciju.

Mēs pārbaudām šādu veidu kontaktsavienojumus:

  • skrūvju, metināti, lodēti, presēti kontaktsavienojumi;
  • kontaktsavienojumi ar plakanām Wago atsperspailēm.

Kontaktsavienojumu pretestības rašanās iemesli

Kontaktsavienojums ir konstrukcijas ierīce, kurā notiek divu vai vairāku atsevišķu elektriskās ķēdes vadu elektriska un mehāniska savienošana. Vadu saskares vietā veidojas elektrisks kontakts, caur kuru strāva plūst no vienas ķēdes daļas otrā.

Vadu kontaktvirsmu vienkārša savienošana nenodrošina labu kontaktu. Tā iemesls ir kontaktā esošo elementu virsmu nelīdzenumi, mikroskopiski paaugstinājumi un iedobumi.

Plūstot strāvai, kontaktsavienojumos ar mazu saskares laukumu izdalās siltums, kas var sakarsēt kontaktu līdz ļoti augstai temperatūrai.

Kontaktu uzkaršana izraisa savienojamo vadu kontaktvirsmu oksidācijas procesu. Oksīdu plēves veidošanās uz kontaktvirsmām palielina pārejas pretestību un īsslēguma iespējamību.

Diezgan bieži lielas pārejas pretestības iemesls ir nepietiekams saspiešanas spēks, saskaroties savienojumu vadu virsmām, un metālu galvaniskā nesaderība, kuras rezultātā kontaktvirsmas pārklājas ar koroziju.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191