Elektroinstalācijas

Elektroinstalācija – tie ir elektriskie vadi, rozetes un slēdži, pa kuriem tiek veikta elektroenerģijas pievade un sadale dzīvoklī, mājā, telpās. Pēc izpildes veida elektroinstalācija tiek iedalīta ārējā un iekšējā elektroinstalācijā.

Ārējā elektroinstalācija nodrošina elektrības pievadi no gaisa līnijas uz māju. Atkarībā no attāluma no balsta, instalācija tiek veikta ar izolētiem vai neizolētiem vadiem.
Ārējā elektroinstalācija var būt elastīga (vadi) vai cieta kopnes, atklāta, slēpta, var būt dažādas konstruktīvas formas.

Iekšējā elektroinstalācija tiek ierīkota telpas iekšienē. Uzstādīšanai tiek izmantoti izolēti vadi, kopnes, kabeļi un auklas. Iekšējā elektroinstalācija var būt atklāta un slēpta.

Pie atklātas elektroinstalācijas vadi tiek nostiprināti uz sienu, griestu, siju virsmām, kā arī uz izolatoriem, metāliskās vai plastmasas caurulēs, kastēs, elektriskos plintusos. Atklāto elektroinstalāciju veic, izmantojot elektriskos vadus un elektriskos kabeļus.

Slēptā elektroinstalācija tiek izmantota mūsdienu celtniecībā dzīvojamās telpās, tā kā ir visdrošākā ekspluatācijā. Galvenais slēptās elektroinstalācijas trūkums ir apgrūtināta pieeja vadiem, lai pieslēgtu papildus strāvas-uztvērējus. Vadi tiek ievietoti azbesta-cementa caurulēs, elastīgās metāliskās caurulēs, kārbās. Slēptā elektroinstalācija var tikt ievilkta sienās, grīdā, pamatos.

Kombinētā elektroinstalācija ievilkta kabeļu kanālos. Kombinē sevī atklātās elektroinstalācijas pieejamību un slēptās drošību. Izmanto koridoros, palīgtelpās. Ir tradicionāls veids datortīklu, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ievilkšanai.

Elektroinstalācijas elementi

Elektriskais vads – tas ir izolēts vai neizolēts elektriskās strāvas vadītājs, kas sastāv no vienas vai vairākām vara, alumīnija stieplēm (drātīm).

Elektriskais kabelis sastāv no vairākiem izolētiem elektriskiem vadiem, kas ievietoti kopējā aizsargapvalkā.

Elektriskā vada un kabeļa griezums elektriskajai instalācijai ir stingri noteikts no izvēlētā lieluma, ko sauc par pieļaujamo strāvas blīvumu Δ. Mērījuma vienība – A/mm². Šis lielums raksturo slodzi uz vadu un tiek izvēlēts atkarībā no elektrisko vadu ekspluatācijas noteikumiem. Slēptā elektroinstalācijā tas var būt robežās no 2 А/mm², montāžas vadiem ar nedegošu izolāciju – līdz 5 А/mm². Nepieciešamais vada diametrs pēc uzdotās strāvas spēka un tās blīvuma noteikts pēc formulas:

Parastai elektroinstalācijai strāvas blīvums Δ (slodzes norma) ir 2 А/mm², tāpēc formula ir sekojoša:

Nepieciešams izvēlēties instalācijas kabeļa griezumu (atrast šķērsgriezuma laukumu), ko nosaka pēc formulas:

Pievērsiet uzmanību, ka slēptajai instalācijai nepieciešams izvēlēties kabeļa griezumu par 25 – 30 % lielāku, nekā atklātai instalācijai. Tas saistīts ar to, ka atklātā instalācija tiek atdzesēta dabīgā veidā, bet slēptai instalācijai nav dzesēšanas iespējas, īpaši, ja siena izpildīta no porainiem siltumizolācijas materiāliem.

Vadu un auklu gumijas izolācijā darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 65°С, plastmasas — 70°С. Sekojoši, pie istabas temperatūras 25° pieļaujamā izolācijas pārkaršana nedrīkst būt lielāka par 40-45°С.

Elektriskā kārba – slēgtā taisnstūra griezuma konstrukcija vadu un kabeļu ievilkšanai. Kārbas sienas var būt vienlaidu vai perforētas, kā arī ar atveramu vāku. Kārba kalpo instalācijas aizsardzībai no mehāniskiem vai citiem bojājumiem. Var tikt izmantota gan iekšpusē, gan mājas ārpusē.

Kabeļu kanāli – tiek izmantoti atklātā un slēptā ievilkšanas paņēmiena kombinēšanai. Tiek ražoti grīdas plintusa veidā ar iekšējām starpsienām vada ievilkšanai. Tiek stiprināti ar līmi vai skrūvēm, taisni vai leņķa savienojumi tiek izveidoti ar speciālas furnitūras palīdzību.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191