Elektroinstalācijas montāža

Elektroinstalācijas montāža ir sazarotas elektroapgādes sistēmas izveide dzīvoklī, mājā, ēkā vai būvē. Elektroinstalācijas ievilkšanai jābūt veiktai atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas garantē elektroiekārtas drošu ekspluatāciju.

Ir trīs elektroinstalācijas izvietošanas veidi:

  • atvērta elektroinstalācija;
  • slēgta elektroinstalācija;
  • ārējā elektroinstalācija.

Elektroinstalācijas ievilkšanas veida izvēle ir atkarīga no apkārtējās vides, ēkas konstrukcijas īpatnībām, ekspluatācijas apstākļiem un finansiālajiem izdevumiem.

SIA «UNIVERSELECTRIC» sniedz kompleksus pakalpojumus elektroapgādes sistēmu projektēšanai un uzstādīšanai dzīvojamos, komerciālos un rūpnieciskos objektos. Mūsu uzkrātā pieredze un darbinieku kvalifikācija dod iespēju veiksmīgi atrast drošus risinājumus, kas atbilst katra klienta unikālajām prasībām.

elektroinstalācijas ierīkošana

Mēs veicam projekta un tāmes dokumentācijas sagatavošanu, elektroaprīkojuma piegādi, elektromontāžas darbus, nodošanu ekspluatācijā un elektrotīklu tehnisko apkalpošanu.

Mūsu speciālisti lieliski pārzina elektroapgādes sistēmas un kvalitatīvi veic elektroenerģijas pārvades un sadales ierīču montāžu.

Mūsu uzņēmums sekmīgi realizē dažādu apjomu un sarežģītības projektus. Mums ir iespējas izpildīt jebkurus uzdevumus. Mēs stingri ievērojam laika grafikus un tāmes.

Ja jums vajadzīgs uzticams darbuzņēmējs ārējā vai iekšējā elektrotīkla izveidei, zvaniet mums pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191