Zemējums

Zemējums ir svarīga elektriskās sistēmas daļa. Neskatoties uz to, ka zemējuma sistēma nav redzams elements, tā tiek aktīvi izmantota elektrodrošības nodrošināšanai un nopietnu seku cilvēkiem un aprīkojumam novēršanai.

Zemēšana tiek veikta izmantojot iezemēšanas iekārtu, kura sastāv no zemētāja (metāliski elementi, kuri ir savā starpā saistīti un atrodas tiešā kontaktā ar zemi) un zemējuma vadītājiem, kuri saista elekroiekārtas iezemējamās daļas ar zemētāju.

zemēšana

Zemējuma sistēmas darbības princips

Elektrības zemējuma darbības princips ir sprieguma samazināšana līdz cilvēkam un aprīkojumam nekaitīgām vērtībām. To panāk samazinot iezemētā aprīkojuma potenciālu, kā arī izlīdzinot pamatnes (uz kuras stāv cilvēks) un iezemētā aprīkojuma poteiciālus.

zemējums

Zemējošās iekārtas darbības efektivitāte ir atkarīga no tās pretestības strāvas noplūdei zemē.

Elektroiekārtu zemēšanas sistēmas un tā izmantošanas sfēra

Atvērto vadītāju daļu aizsardzības zemējums tiek ierīkots:

  • elektroiekārtās ar spriegumu virs 1 kV ar izolētu un efektīvi zemētu neitrāli;
  • elektroiekārtās ar spriegumu līdz 1 kV pie nepieļaujama pārrāvuma pirmajā zemējumā uz zemi vai uz atvērtajām daļām, IT sistēma;
  • elektroiekārtās ar spriegumu līdz 1 kV, kad ar nullējuma palīdzību nevar tikt nodrošināti elektrodrošības apstākļi, TT sistēma.

iekārtas zemējums

Elektrodrošības noteikumos ir kopējās prasības zemējuma sistēmām un cilvēku aizsardzībai pret ievainojumiem ar elektrisko strāvu elektriskā aprīkojuma izolācijas bojājumu gadījumos.

Kādēļ ir svarīga pareiza zemējuma ierīkošana?

Pareizs zemējums izveido strāvai drošu ceļu ar mazāko pretestību un aizsargā elektriskās iekārtas no pārkarsšanas un uzliesmojuma.

SIA «UNIVERSELECTRIC» izpilda aizsardzības zemējuma ierīkošanu elektroiekārtās ievērojot starptautiskos standartus un elektrodrošības noteikumus. Pasūtīt profesionālu aizsardzības zemējuma montāžu elektroiekārtām un aprīkojumam var pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191