Elektroapgāde

Kas ir elektroapgāde?

Elektroapgāde – tas ir pasākumu komplekss, kas paredzēti sabiedriskā un privātā sektora patērētāju nodrošināšanai ar elektroenerģiju. Elektroapgāde var būt centralizēta un autonoma.
Centralizētā elektroapgāde – tā ir patērētāju un objektu pieslēgšana maģistrāliem vispārēja-pilsētas uzdevuma tīkliem, kas saņem enerģiju no HES, TEC un citiem elektroenerģijas avotiem.
Autonomā elektroapgāde – tā ir elektroapgāde, kas atkarīga no ārējiem elektrotīkliem un paredz pieslēgšanu elektroenerģijas avotiem, kuri var būt gāzes, dīzeļ-, benzīna mini-elektrostacija vai neliels ģenerators.

Ciematu elektroapgāde

Kotedžu ciematu elektroapgādes projektēšanai inženieriem-projektētājiem nepieciešama laba kvalifikācija.
Kompānija „Universelectric” jau daudzus gadus veic transformatoru apakšstaciju projektēšanu un montāžu, kā arī kotedžu un vasarnīcu elektropadeves gaisa un kabeļu līniju projektēšanu un montāžu.
Mūsu speciālisti veic elektroapgādes projektu saskaņošanu, palīdz saņemt tehniskos noteikumus, lai pievienotos elektroapgādes līnijām vai palielinātu atļautā energopatēriņa apjomu. Mēs izpildīsim visus darbus ātri un par saprātīgu cenu.

Rūpniecisko uzņēmumu elektroapgāde

Rūpnieciskā uzņēmuma elektroapgādes projektēšana un montāža prasa īpašas prasmes, nopietnu pieeju, profesionālās zināšanas un lielu pieredzi tādu darbu veikšanā un organizācijā.
No droša elektroapgādes sistēmas darba atkarīgs nepārtraukts iekārtu darbs, uzņēmuma stabilitāte un darba personāla veselība. Uzticot mums elektroapgādes projektēšanu un montāžu, Jūs neuztrauksieties par dīkstāvēm darbā elektroenerģijas dēļ. Mēs kvalitatīvi izpildīsim visus nepieciešamos darbus, palīdzēsim noformēt dokumentus un nodrošināt pastāvīgu tehnisko apkalpošanu.

Celtniecības laukuma elektroapgāde

Celtniecība – viena no energo-ietilpīgākajām darbības sfērām. Pie tam ne vienmēr objekta uzcelšana tiek veikta tiešā tuvumā centrālajām elektropārvades līnijām. Pietiekami bieži celtniecības laukums atrodas lielā attālumā no elektroapgādes tīkliem.
Kā tādā gadījumā atrisināt celtniecības laukuma energo nodrošināšanas problēmu?
Vērsieties pie mūsu kompānijas speciālistiem. Mēs izstrādāsim projektu, uzstādīsim īslaicīgu elektrisko apgaismojumu, pievilksim elektroapgādi īslaicīgām būvēm.
Īsā termiņā Jums būs celtniecībai sagatavots laukums.

Elektroapgādes projekts

«UNIVERSELECTRIC» piedāvā elektroapgādes projekta izstrādes pakalpojumus daudzdzīvokļu namos un privātmājās, dzīvokļos, ēkās, būvēs, ražošanas telpās un citās teritorijās. Mēs izstrādāsim labu projektu un izpildīsim elektromontāžas darbus.
Pie nepieciešamības mūsu inženieri saskaņos projektu kompānijā Latvenergo un nodos ekspluatācijā elektroiekārtu.
Elektroapgādes projekts tiek izstrādāts saskaņā ar esošajiem standartiem un normatīvajiem aktiem.

Tas var saturēt sekojošas nodaļas:

  • elektroapgādes un apgaismes sistēmas;
  • stabilizācijas elektroapgādes sistēmas;
  • avārijas elektroapgādes sistēmas;
  • silto elektrisko grīdu sistēmas;
  • automatizācijas sistēmas.
Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191