Elektrības pieslēgšana

Kā mēs stradajām:

Elektrības pieslēgšana privātmājai, zemes gabalam vai tirdzniecības centram sākas ar tīkla jaudas aprēķinu un nepieciešamo dokumentu noformēšanu.

SIA «UNIVERSELECTRIC» izstrādā un saskaņo elektrotīkla pieslēguma projektus dzīvojamām, administratīvajām, ražošanas un komerciālajām ēkām, kā arī pagaidu celtnēm un būvlaukumiem.

Mūsu speciālisti profesionāli sniegs sekojošus pakalpojumus:

  • Izbraukums objektā ar mērķi apskatīt pieslēguma vietu;
  • Pieteikuma un papildus dokumentācijas noformēšana elektrotīkla pieslēgumam / jaudas palielināšanai;
  • Pieteikuma iziešanas kontrole atbilstošās instancēs;
  • Tehnisko nosacījumu saņemšana elektrības pieslēgšanai;
  • Būvniecības projekta izstrāde elektriskā aprīkojuma uzstādīšanai;
  • Projekta dokumentācijas saskaņošana ar AS „Latvenergo” un „Sadales tīkls”;
  • Elektrības pieslēguma darbu veikšana;
  • Elektroapgādes tīkla nodošana ekspluatācijā;
  • Līguma par elektroenerģijas padevi un patērēšanu noslēgšana.

Elektroapgādes sistēmas projektēšana tiek īstenota atbilstoši elektriskā aprīkojuma pieslēgšanas tehniskajiem nosacījumiem un „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.

Elektrības pieslēgšanas maksa

Elektrības pieslēgšanu var veikt, liekot pazemes kabeli un izmantojot gaisa elektrības padeves līniju. Kopējā elektrības pieslēgšanas maksa ir atkarīga no Latvenergo tehniskajām prasībām, projekta izstrādes un saskaņošanas izdevumiem, elektromontāžas darbu apjoma.

elektrības pieslēgšana

Pēc papildus informācijas par elektrības pieslēgšanu vērsieties pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Iļja Djačkovs