Elektroapgādes būvprojekts

SIA "UNIVERSELECTRIC" izstrādā elektroapgādes būvprojektus dzīvokļiem, mājām, ofisiem, noliktavām, veikaliem, rūpniecības un administratīvajām ēkām. Mūsu elektroapgādes projekts bez problēmām izies saskaņošanas procedūru un kļūs par pamatu veiksmīgai elektromontāžas darbu izpildei.

 • Pie mums strādā inženieri ar augstu kvalifikāciju un lielu pieredzi.
 • Projektēšana tiek veikta pamatojoties uz detalizētu tehnisko uzdevumu, kas veidots ciešā kontaktā ar pasūtītāju.
 • Izstrādājam projektus arī vissarežģītākajiem objektiem.
 • Strādājam strikti saskaņā ar standartiem un prasībām.
 • Palīdzēsim saskaņot elektroapgādes projektu nepieciešamajās instancēs.

elektroapgādes projekts

Ko ietver elektroapgādes projekts

Elektroapgādes sistēmas projekts sevī ietver sekojošas sadaļas:

 • vispārīgie dati;
 • paskaidrojuma raksts;
 • barošanas tīklu un ievades-sadales paneļu aprēķins un plāns;
 • elektroenerģijas patērētāju slodzes aprēķinu rezultāti;
 • zemējuma kontūras aprēķini un plāni;
 • elektroiekārtu un kabeļu trašu stāvu plāni;
 • avārijas elektroapgādes sistēmu aprēķini un shēmas;
 • elektroiekārtu specifikācijas.

Elektroapgādes projekta grafiskā daļa

Projekta grafiskā daļa sastāv no stāvu plāna ar iezīmētiem elektroapgādes sistēmas elementiem:

 • elektrības un vājstrāvas tīkli;
 • elektriskās kontaktligzdas;
 • iekšējās un arhitektūras elektroapgaismojuma līnijas;
 • zemējuma kontūra;
 • elektriskie sadales skapji;
 • dīzeļģeneratoru iekārtas un stabilizētas elektropadeves avoti;
 • elektroiekārtas un citas elektrotehniskas ierīces.

Cik maksā elektroapgādes būvprojekts

Elektroapgādes būvprojekta izstrādes izmaksas ir atkarīgas no šādiem faktoriem:

 • Objekta platība un mērķis.
 • Iekšējo un ārējo komunikāciju organizācijas sarežģītības.
 • Elektroiekārtu skaits un jauda.
 • Darba apjoms.

Galīgā cena un precīzs projektēšanas darbu laiks tiek noteikts pēc pasūtītāja tehnisko specifikāciju izpētes.

Pieteikt elektroapgādes būvprojektu var pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191