Transformatora uzstādīšana

Transformatoru uzstādīšana ir darbietilpīgs un sarežģīts darbs, kurš prasa iepriekšēju sagatavošanos un pareizu organizēšanu. Lai izpildītu nepieciešamo tehnoloģisko operāciju kompleksu ir nepieciešams speciāls aprīkojums, instrumenti un mērīšanas ierīces.

Kompānijas «UNIVERSELECTRIC» elektromontāžas struktūrvienība veiks strāvas un sprieguma transformatoru uzstādīšanu un pieslēgšanu. Mēs varam izpildīt projektēšanu un jebkuras sarežģītības elektromontāžas darbus: no nelieliem privātiem pasūtījumiem līdz lielu objektu realizēšanai enerģētiskajā sfērā.Darbu sagatavošanas, organizēšanas un veikšanas projekta izstrāde tiek īstenota atbilstoši spēka transformatoru uzstādīšanas noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā mūsu projektu biroja darbinieki veic projekta saskaņošanu un apstiprināšanu ar „Latvenergo” un citās instancēs.

Transformatoru un transformatoru apakšstaciju montāžu veic tieši to turpmākās ekspluatācijas vietā. Visas darba procesa stadijas tiek īstenotas profesionāli, kvalitatīvi un ievērojot termiņus.Transformatora uzstādīšanas cena ir atkarīga no darbu sarežģītības pakāpes un to uzpildes termiņiem. Projekta cena tiek noteikta saskaņā ar projekta darbu apjomu un tiek rēķināta individuāli katram klientam.

Strāvas un sprieguma transformatoru izmēģinājums

Strāvas un sprieguma transformatori ir vieni no galvenajiem elektroenerģijas sadales un padeves sistēmu elementiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt to drošu un nepārtrauktu darbu.Jebkuri transformatoru bojājumi var novest pie nopietnām sekām. Transformatora atslēgšana var novest pie tīkla posmu pārslodzes un pie nopietniem elektroapgādes traucējumiem. Transformatora izolācijas caursite var novest pie personāla traumām, kā arī pie ievērojamiem aprīkojuma bojājumiem.

Transformatora profilaktiskā nomaiņa pēc konkrēta darba perioda beigām daudzos gadījumos nav ekonomiski pamatots variants. Izdevumi, kas saistīti ar transformatora maiņu, var izrādīties ļoti lieli.Transformatoru izmēģinājumi un diagnostika, ņemot vērā novecošanu un ekspluatācijas laiku, ir izdevīgāks un racionālāks variants transformatora tehniskā stāvokļa noteikšanai.SIA «UNIVERSELECTRIC» pielieto labākos risinājumus strāvas un sprieguma transformatoru diagnostikai un monitoringam, kuri ir balstīti uz starptautiskiem standartiem.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191