Transformators

Transformators ir statiska elektromagnētiska ierīce maiņstrāvas sprieguma pārveidošanai ar elektromagnētiskās indukcijas palīdzību. Transformatorus izmanto elektriskās enerģijas sadalē un pārraidē lielos attālumos, lai novērstu elektrotraumu draudus elektrotīklos, ierīču elektropadeves shēmās utt.

transformators

Elektrostacijās maiņstrāvas ģeneratori izstrādā elektrisku enerģiju ar sprieguma 6-24 kV. Pārraidīt saražoto elektroenerģiju lielos attālumos ir izdevīgi pie ievērojami lielākiem spriegumiem (110, 220, 330, 400, 500 un 750 kV). Tāpēc katrā elektrostacijā uzstāda transformatorus, kas īsteno sprieguma paaugstināšanu.

transformatoru piegāde un nomaiņa

Elektriskās enerģijas sadale starp apdzīvotām vietām un pilsētās, kā arī iekš rūpnieciskajiem uzņēmumiem tiek veikta pa gaisa un kabeļu līnijām ar spriegumu 220, 110, 35, 20, 10 un 6 kV. Tātad visos sadales punktos ir jābūt uzstādītiem transformatoriem, kas pazemina spriegumu līdz lielumam 220, 380 un 660 V.

Daži transformatoru veidi

Pēc pielietojuma transformatorus iedala sekojošos tipos:

Strāvas transformators — ierīce, kuras primārais tinums ir pieslēgts pie strāvas avota, bet sekundārais tinums ir savienots ar mērīšanas vai aizsarg ierīcēm, kurām ir mazas iekšējas pretestības (elektriskais skaitītājs).

Strāvas transformators ir paredzēts maiņstrāvas iegūšanai tā sekundārajā tinumā un var samazināt sprieguma augstas caurplūdes strāvas uz zemākām. Transformatoru nominālā jauda var būt 25, 40, 63, 100, 160 kVА.

Spēka transformators ir paredzēts viena sprieguma elektriskās enerģijas pārveidošanai par cita sprieguma elektrisko enerģiju. Pie spēka transformatoriem attiecas trīs fāžu un daudz fāžu transformatori ar jaudu no 6,3 kV*А, kā arī vienas fāzes transformatori ar jaudu no 5 kV*А.

Paaugstinošais transformators pārveido zema sprieguma strāvu par strāvu ar augstu spriegumu, kas ir drošs elektriskā aprīkojuma funkcionēšanai atbilstoši tā jaudai un pielietojumam. Sadzīves paaugstinošais transformators paaugstina strāvas spriegumu līdz 220 voltiem. Rūpnieciskais - līdz 380 voltiem.

Pazeminošais transformators tiek pielietots strāvas sprieguma samazināšanai atkarībā no prasītās jaudas. Piemēram, lai pie rūpnieciskā elektrotīkla ar spriegumu 380 V pieslēgtu rokas elektroinstrumentu var izmantot pazeminošo transformatoru 380/220 V.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191