Elektrības pieslēguma būvprojekts

Elektrības pieslēguma projekts ir svarīgs process, kas prasa rūpīgu plānošanu, tehniskās zināšanas un sadarbību ar dažādām organizācijām. AS „Sadales Tīkls” elektrotīklu pieslēgšanas projekta izstrāde sastāv no tehniskās specifikācijas saskaņošanas, elektroapgādes sistēmas projektēšanas, nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, iekārtu iegādes un uzstādīšanas, kā arī atļauju saņemšanas pieslēgšanai elektrotīkliem.

SIA «UNIVERSELECTRIC» ir ilggadēja pieredze dažādu mērķu un izmēru objektu elektroapgādes projektu izstrādē un saskaņošanā. Mūsu kvalificētajiem inženieriem un speciālistiem ir visas nepieciešamās zināšanas, lai atrisinātu jebkādas tehniskas problēmas saistībā ar elektrotīklu izbūvi vai modernizāciju.

Pirms projekta uzsākšanas rūpīgi analizējam klienta prasības, izpētām objekta īpatnības un izskatām dažādas tehnisko risinājumu iespējas. Svarīgs darba posms ir visu šo jomu regulējošo noteikumu un standartu ievērošana, lai nodrošinātu, ka mūsu projekts atbilst visām drošības prasībām un standartiem.

Elektrības pieslēguma projekta sastāvs

Elektroapgādes projekts ietver divas galvenās daļas: aprēķinu un grafisko daļu.

Projekta aprēķinu daļā tiek novērtēta slodze, veikti jaudas aprēķini, izvēlēts elektroiekārtas veids un parametri, noteikti elektrisko tīklu un sistēmu parametri. Šī projekta daļa ļauj detalizēti aprēķināt visus tehniskos parametrus un prasības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu objekta efektīvu un drošu elektroapgādi.

Projekta grafiskā daļa sastāv no plāniem un shēmām, kurās uzskatāmi attēloti elektrosadales paneļi, strāvas kabeļu līnijas un sistēmas elementi. Šie rasējumi ir galvenais instruments, lai vizualizētu un izprastu objekta elektroapgādes loģiku un struktūru. Tie kalpo arī par pamatu elektromontāžas darbiem un nodrošina sistēmas efektīvas darbības iespēju nākotnē.

Elektroapgādes projektu saskaņošana

Pēc projekta dokumentācijas izstrādes pabeigšanas sniedzam klientiem pilnu atbalstu visos saskaņošanās posmos. Mūsu projektētāji sadarbojas ar valsts un pašvaldību struktūrām, AS "Latvenergo" un AS "Sadales Tīkls". Tas nodrošina, ka visas nepieciešamās procedūras tiek veiktas ātri un veiksmīgi ar minimālu kavēšanos un šķēršļiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni: +371 27706100. Lepojamies ar saviem profesionālajiem sasniegumiem un uzticamā partnera reputāciju elektromontāžas darbu jomā.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191