Apgaismojums darba vietā

Apgaismojums darba vietā kalpo cilvēku optimālu darba apstākļu izveidošanai. Pareizs darba vietas apgaismojums spēj nodrošināt tādu darba telpas vai ceha apgaismojumu, kas vislabāk atbilst veicamā darba raksturam.

Ražošanas telpu kvalitatīvs apgaismojums veic vairākas funkcijas:

1. Apgaismojums ražošanā ir paredzēts padarīt speciālistu darbu ērtāku un drošāku.

2. Profesionāli organizēts darba telpas apgaismojums labvēlīgi ietekmē cilvēku psihi, stimulē aktivitāti un rada labu noskaņojumu, kas atspoguļojas uz darba ražīgumu un drošību.

Apgaismojuma starptautiskā komisija publicēja datus par sava pētījuma rezultātiem, saskaņā ar kuriem pareizi organizēts ražošanas telpu apgaismojums spēj paaugstināt personāla darba efektivitāti vidēji par 10%. Darbinieku darba spēja paaugstinās, bet traumatisms samazinās. Šie fakti ir pārliecinošs apgalvojums kvalitatīva ražošanas apgaismojuma svarīgumam.

Ražošanas apgaismojuma veidi

Apgaismojuma sistēmas organizēšanai ražošanā var pielietot dažādus gaismas avotus. Pēc šī kritērija izšķir vairākus ražošanas telpu apgaismojuma veidus:

Dabīgs apgaismojums – telpas apgaismojums ar tiešu vai atstarotu saules gaismu, kas nonāk caur gaismas ailēm ārējās norobežojuma konstrukcijās. Ražošanas telpu dabīgo apgaismojumu klasificē sekojošos veidos:

• telpu sānu apgaismojums caur gaismas ailēm ārējās sienās;

• telpu augšējais apgaismojums caur gaismas kupoliem, virsgaismām un gaismas ailēm ēkas augstumu maiņas vietās;

kombinēts apgaismojums – pirmo divu tipu kombinācija.

Galvenais faktors, kas traucē plaši pielietot dabīgo apgaismojumu, ir tā nepastāvīgums.

Mākslīgs apgaismojums – telpas apgaismojums tikai ar mākslīgās gaismas avotu palīdzību (piemēram, halogēna un gaismas diožu lampas). Mākslīgais apgaismojums dalās sekojošos veidos:

darba apgaismojums – tiek izmantots nepieciešamā apgaismojuma līmeņa nodrošināšanai darba, cilvēku eju un transporta kustības vietās;

avārijas apgaismojums – ieslēdzas darba apgaismojuma padeves sistēmas bojājuma gadījumā un ir paredzēts cilvēku evakuācijas nodrošināšanai energoapgādes neplānotas atslēgšanās gadījumā;

rezerves apgaismojums – avārijas apgaismojums, kas rada iespēju turpināt darbu normālā režīmā vai droši to pārtraukt (veicot sarežģītu ķirurģisku operāciju u.tml.).

apsardzes apgaismojums – spēcīgs psiholoģiskais noturēšanas faktors, kas spēj novērst nesankcionētu nokļūšanu apsargājamā objektā;

dežūrapgaismojums – sniedz iespēju būtiski ekonomēt elektriskās enerģijas patēriņu ne darba laikā.

Jauktais apgaismojums ražošanas cehiem un citām darba telpām, kur vienlaicīgi pielieto dabīgos un mākslīgos gaismas avotus.

Rūpniecības apgaismojuma organizācija

SIA «UNIVERSELECTRIC» projektē un uzstāda rūpniecības apgaismojuma sistēmas cehiem, noliktavas un loģistikas centriem, birojiem un pārstrādes rūpniecībai. Mūsu rūpnieciskā apgaismojuma sistēmas ir ražošanas uzņēmumu apgādes un modernizācijas procesa neatņemama sastāvdaļa. Tās rada ērtus un drošus darba apstākļus, kas pilnībā atbilst visām likumdošanas prasībām.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191