Apgaismojuma līmeņa mērīšana

Apgaismojuma līmeņa mērīšana ir process, kura laikā nosaka redzamās gaismas daudzumu, kas krīt uz virsmas. Telpas apgaismojums tiek mērīts luksos (lx) un tieši ietekmē cilvēku vizuālo komfortu, darbspēju un vispārējo labsajūtu. Telpas apgaismojumu aprēķina pēc formulas:

apgaismojuma mērījumi

kur:

  • E - apgaismojums, luksos (lx),
  • F - gaismas plūsma, lūmenos (lm),
  • A - virsmas platība, uz kuras iekrīt gaismas, kvadrātmetros (m²).

Apgaismojuma mērīšana

SIA «UNIVERSELECTRIC» specializējas apgaismojuma līmeņa mērīšanā darba vietās dažāda veida telpās, tostarp sociālajās, komerciālajās un valsts iestādēs. Mūsu speciālisti nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus, sniedz ekspertu atzinumu un ieteikumus apgaismojuma optimizēšanai, lai radītu optimālus darba apstākļus.

Kāds ir apgaismojuma mērīšanas mērķis?

Darba vietām, kuras ir apgaismotas gan ar dabisko, gan mākslīgo gaismu, jāatbilst Ministru kabineta lēmumā Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā” noteiktajiem standartiem. Apgaismojuma mērījumi darba vietā sniedz darba devējam vērtīgus datus un ļauj:

  • Uzturēt darbinieku veselību. Apgaismojuma mērījumi darba vietā sniedz iespēju proaktīvi identificēt iespējamos arodslimību riskus, veicinot drošās darba vides izveidi;
  • Samaziniet negadījumu riskus. Apgaismojuma līmeņa mērījumi palīdz novērst nelaimes gadījumus darba vietās, kas uzlabo vispārējo darbinieku drošību;
  • Darbinieku medicīniskās apskates samazināšana. Regulāri darba vietas apgaismojuma mērījumi var samazināt nepieciešamību pēc medicīniskām pārbaudēm, kas var būt noderīgi gan darbiniekiem, gan darba devējiem.

Pamatojoties uz apgaismojuma līmeņa mērījumu rezultātiem, klientiem tiek izsniegti divi svarīgi dokumenti:

Testa ziņojums. Šajā dokumentā ir ietverta detalizēta informācija par veiktajiem apgaismojuma mērījumiem. Ziņojumā ir norādīti konkrētie mērījumu laikā iegūtie dati un sniegta tehniskā dokumentācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pašreizējo apgaismojuma līmeni darbvietā.

Ekspertu atzinums. Šajā dokumentā ir apkopota informācija un apgaismojuma līmeņa novērtējums, pamatojoties uz veiktajiem mērījumiem. Ekspertu atzinums var ietvert ieteikumus apgaismojuma optimizēšanai, ņemot vērā normatīvās prasības un ērtākas un drošākas darba vides radīšanu.

Jūs varat pasūtīt sava objekta apgaismojuma līmeņa mērījumus pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191