Elektrotīkla uzturēšana

Elektrotīklu uzturēšana nepieciešama drošai elektroenerģijas sadalei dzīvoklī, mājā, veikalā, slimnīcā vai birojā. Iekšējo elektrotīklu stāvokļa kvalificēta pārbaude, tostarp arī testēšana un marķēšana, kontrole, bojājumu atrašana un novēršana, elektroiekārtu remonts un nomaiņa.

Īss tehniskās uzturēšanas darbu saraksts elektroiekārtām:

  • Elektroiekārtu periodiska apskate;
  • Elektrisko mērījumu veikšana;
  • Lampu, spuldžu, kontaktligzdu, slēdžu nomaiņa;
  • Elektropaneļu un kabeļu līniju apskate;
  • Automātisko slēdžu nomaiņa;
  • Elektrības drošinātāju pārbaude;
  • Avārijas un evakuācijas gaismas pārbaude;
  • Elektrotīkla parametru kvalitātes pārbaude.

Elektrodrošībai vienmēr ir jābūt prioritārai. Iekšējo elektrotīklu regulāra tehniskā pārbaude palīdz novērst elektrotīkla bojājumus pirms izveidojas avārijas situācija.

Elektrotīklu kvalitatīva apkope

SIA «UNIVERSELECTRIC» piedāvā iekšējo elektrotīklu un elektroiekārtu apkopes pakalpojumus. Mūsu uzdevums ir nodrošināt drošu un efektīvu elektrotīklu darbību jūsu mājsaimniecībā vai darba vietā.

Mēs lepojamies ar mūsu pakalpojumu kvalitāti un esam uzcēluši savu biznesu uz ilgtermiņa uzticamām attiecībām ar saviem klientiem. Pie mums ir stingra kvalitātes kontrole, augsti drošības standarti un pilna garantija uz visiem izpildītiem darbiem.

Neatkarīgi no tā, vai Jūs esat privātpersona vai juridiskā persona, mazais uzņēmums vai korporācija, mēs varam piedāvāt labākos risinājumus iekšējā elektrotīkla apkopei un remontam.

Par tehniskas apkopes jautājumiem sazinieties ar mums pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191