Tehniskie noteikumi

Tehniskie noteikumi izstrādāti uz spēkā esošajām prasībām, standartiem un citiem normatīvi tehniskajiem dokumentiem. Tehniskie noteikumi palīdzēs nodrošināt drošu elektroinstalācijas ekspluatāciju mājās, kā arī uzturēt to labā (darbderīgā) stāvoklī.

  • Elektriskajiem skaitītājiem, sadalītāj-kārbām, rozetēm un slēdzējiem jābūt izvietotiem apkalpošanai un remontam pieejamās vietās, bet strāvu vadošām daļām jābūt slēgtām.
  • Slēdzējus izvieto pie ieejas telpā apmēram 1.5 m augstumā, lai atvērtas ieejas durvis nenosegtu pieeju tiem. Izmantošanas ērtībai visus slēdzējus izvieto vienā un tajā pašā pusē visās dzīvokļa telpās.
  • Rozetes izvieto vietās, kur paredzēts uzstādīt elektriskās iekārtas 50-80 cm virs grīdas līmeņa. Pēc ugunsdrošības normām rozešu skaitam jābūt ne mazākam kā vienai uz katriem pilniem un nepilniem 6 kv. m. telpas platības, virtuvē ne mazāk kā trīs. Slēdzēju un rozešu uzstādīšana tualetes un vannas istabas telpas iekšienē aizliegta. Izņēmums ir rozetes fēniem un elektriskajiem skuvekļiem, kas izmanto elektroenerģiju caur sadalītāju transformatoru ar dubulto izolāciju. Transformators tiek montēts ārpus šīm telpām.
  • Vadi tiek ievilkti tikai pa vertikālām un horizontālām līnijām. To izvietojumam jābūt skaidri zināmam, lai izvairītos no bojājumiem pie caurumu urbšanas, naglu iesišanas utt.. Horizontālā vadu ievilkšana tiek veikta 50-100 mm attālumā no karnīzes un sijām, 150 mm no griestiem un 150-200 mm no plintusa. Vertikāli ievilktiem vadiem jābūt ne mazāk kā 100 mm no telpu stūriem, logu un durvju ailēm. Jāseko, lai vads nepieskartos ēkas metāliskām konstrukcijām. Ja ir karstie cauruļvadi (apkure un karstais ūdens), elektrības vadiem jābūt aizsargātiem no augstu temperatūru ietekmes ar aizsargsegumu.
  • apkures sistēmas iekārtu montāža un iekšēja komunikāciju sadale;
  • Vadu savienojumi un sazarojumi pie visiem elektroinstalācijas veidiem jāveic savienotāj un sadalītājkārbās.
  • Zemējuma un nulles aizsargvadu pievienošanu elektroiekārtām, ko nepieciešams iezemēt vai nullēt, veic ar skrūvju savienojumiem. Stacionārās elektriskās plīts metāla korpuss tiek nullēts. Šim mērķim no dzīvokļu paneļa ievelk atsevišķu vadu ar šķērsgriezumu, kas vienāds ar fāzes vada šķērsgriezumu un pievieno nulles barotāj-tīkla aizsargvadītājam (pirms skaitītāja). Vadītājos, kas nodrošina aizsargzemējumu vai nullējumu, nedrīkst būt drošinātāji un slēdzēji. Pretējā gadījumā pie aizsardzības nostrādāšanas visas iekārtas, kas ieslēgtas dotajā līnijā, būs bīstamas elektriskās strāvas iedarbībā.
  • Pirms elektromontāžas darbiem kabeļus un vadus jāpārbauda, vai nav aprauti un vai atbilst valsts standartu prasībām vai tehniskajiem ekspluatācijas noteikumiem.
  • Elektroinstalācijas, vadu, kabeļu un to ievilkšanas veidu izvēli jāveic, ņemot vērā elektro- un ugunsdrošības prasības.
  • Pēc mūsdienīgām prasībām, elektroinstalācijai jāsastāv no neatkarīgiem atzarojumiem, kas apkalpo atsevišķas patērētāju grupas un jābūt individuālam automātiskam slēdzējam.

Drošības pasākumi

Pirms elektrisko rozešu un slēdzēju remonta, nomaiņas vai uzstādīšanas atslēdziet elektrību. Lai pārbaudītu strāvas esamību, izmantojiet testerus.

Gumijas apavi vai paklājs spējīgi aizsargāt no elektro-izlādes, ja Jūs stāvat uz mitras virsmas.

Neievelciet lokanās auklas tajās vietās, kur tās var sabojāt. Pagarinātāja vadus izvietojiet gar sienām.

Neieslēdziet vienlaicīgi pārāk daudz elektroiekārtas, tas var pārslogot tīklu un radīt īssavienojumu.

Mitrās telpās uzstādiet gaismekļus ar mitrumu aizsargājošiem plafoniem. Izmantojiet tikai iezemētas elektroiekārtas.

Visus elektromontāžas darbus jāveic tikai speciālistiem, kam ir licence uz dotajiem darbu veidiem.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191