Izolācijas pretestības mērīšana

Izolācijas pretestība ir pretestība strāvas noplūdei caur izolācijas materiāla virsmu, kas pārklāj vadītāju. Izolācijas pretestību mēra omos (Ω) un tā ir svarīgs elektroiekārtas drošības rādītājs.

SIA «UNIVERSELECTRIC» piedāvā kvalitatīvus vājstrāvas tīklu, iekšējās un ārējās elektroinstalācijas, transformatoru un spēka kabeļu izolācijas pretestības mērīšanas pakalpojumus. Visi mērījumi tiek veikti ar mūsdienīgu elektromēraparātu palīdzību. Mērījumu rezultāti tiek noformēti protokola un elektroiekārtas testu pārskata veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

izolācijas pretestības mērīšana

Kas ir izolācijas pretestības mērīšana?

Izolācijas pretestības mērīšanu veic vadus un kabeļus pārklājošo izolācijas materiālu dielektrisko īpašību pārbaudei. Ar pretestības mērīšanas palīdzību var atrast izolācijas bojājumus vai noteikt tās nodiluma pakāpi, ko nosaka dabiskā novecošanās un ekspluatācijas noteikumu neievērošana.

Kāpēc tiek veikta izolācijas pretestības pārbaude?

Pakāpeniski novecojot un sabrūkot, vadītāju izolācija zaudē savas dielektriskās īpašības. Parādās mikroskopiskas plaisas, ko aizpilda gaiss vai šķidrums. Veidojas strāvu vadoši “tiltiņi”, pa kuriem pārvietojas elektroni, veidojot noplūdes strāvu. Šis process notiek lēni daudzu gadu laikā, tādēļ izmaiņas nav pamanāmas līdz tam laikam, kad izolāciju pārsit īssavienojuma strāva.

Faktori, kas ietekmē izolācijas stāvokli:

  • Paaugstināta temperatūra ražotājs visiem kabeļiem norāda temperatūru, pie kuras ir garantēta ekspluatācijas drošība paredzētajā izstrādājuma kalpošanas termiņā. Parasti tā ir temperatūra no -50°С līdz +50°С.
  • Paaugstināts mitrums paātrina strāvu vadošu “tiltiņu” veidošanos izolācijā, pasliktina dielektriskās īpašības un palielina īsslēguma risku. Par īpaši bīstamām tiek uzskatītas telpas ar mitrumu tuvu 100%. Izolācijas pretestības mērīšana tādās telpās tiek veikta ne retāk kā vienu reizi gadā.
  • Ķīmiskas vielas agresīvi tvaiki, gāzes, šķidrumi un pelējums izraisa izolācijas materiālu priekšlaicīgu novecošanos.
  • Elektriskās slodzes Ja pa kabeļa dzīslām pastāvīgi plūst strāva, kas pārsniedz nominālās vērtības, tad dzīslas uzkaršana var radīt izolācijas apkušanu, apdegšanu un saplaisāšanu.
  • Vibrācija papildu faktors, kas veicina izolācijas sabrukšanu, ir pastāvīga mehānisku svārstību iedarbība.

Kā tiek mērīta izolācijas pretestība?

Izolācijas pretestību mēra ar megaometra palīdzību. Megaometra sastāvā ir ģenerators, kas rada paaugstinātu testēšanas spriegumu 250, 500, 100 vai 2500 volti. Ja izolācija ir teicamā stāvoklī, tad pretestība tieksies uz bezgalību un noplūdes strāva neizies caur dielektriķi. Ja pretestība ir mazāka par minimālajām pieļaujamajām vērtībām, tad attiecīgā kabeļa līnija ir jāremontē vai jānomaina.

Pretestības mērīšanu var pasūtīt pa tālruni: +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191