Galvenais sadales skapis

Galvenais sadales skapis – elektromehāniska iekārta elektroenerģijas uztverei, sadalei un uzskaitei maiņstrāvas tīklos. Sadales skapjus izmanto dzīvojamās mājās, birojos, tirdzniecības un rūpniecības ēkās, celtniecības objektos, transformatoru apakšstacijās.

Galvenais sadales skapis var veikt sekojošas funkcijas:

  • elektroenerģijas uztveršana un sadale ar frekvenci 50 Hz un spriegumu 380/230V;
  • patērējamās elektroenerģijas uzskaite;
  • slodžu un sprieguma spēka pārvalde uz ievadiem;
  • elektrisko parametru kontrole ar bultu indikatoru palīdzību;
  • aizsardzība pret pārslodzēm un īssavienojumiem;
  • automātiskā pārslēgšanās uz rezerves barošanas avotu.

Sadales skapja konstrukcija

Galvenais sadales skapis ir grīdas vai sienas tipa metālisks skapis. Elektriskajā skapī izvieto daudzfunkcionālu elektrisko aprīkojumu, ko piemeklē, ņemot vērā pasūtītāja galvenās prasības, tam piemīt augsti tehniskie raksturojumi un pietiekoša izturības rezerve.

Projektējot un ražojot sadales skapjus, īpašu uzmanību velta ekspluatācijas ērtībai un drošībai. Sadales skapjus izgatavo, ņemot vērā esošu standartu prasības un ievērojot visas elektrodrošības normas un noteikumus.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191