Enerģētika

Enerģētika – saimnieciski ekonomiskās cilvēku darbības joma, kas veltīta dabas enerģijas pārveidošanai un tās izmantošanai cilvēku vajadzībām.

Elektroenerģijai ir liela nozīme tautsaimniecībā un cilvēku ikdienā. Mūsdienās elektroenerģija nepieciešama visām tautsaimniecības nozarēm: rūpniecībā (ražošanā), transportā, lauksaimniecībā, pētniecības un mācību laboratorijās, medicīnā utt..

Enerģētika Latvijā ir viena no vadošajām nozarēm tautsaimniecībā, un tās attīstībai, ņemot vērā elektroenerģijas izmantošanas universālumu, vajadzētu apsteigt citu nozaru attīstību.

Enerģētikas attīstība ir atkarīga no dabas resursiem, no vairāku citu tautsaimniecības nozaru attīstības un stāvokļa: dabas enerģijas avotu esamības (ūdens krituma, organiskās un kodoldegvielas); tehniskās un ekonomiskās iespējas; enerģijas pārveidošanas un vadības tehnoloģisko procesu mehanizācijas un automatizācijas utt..

Elektroenerģijas izmantošana

Elektroenerģijas izmantošanu rūpniecībā, transportā, lauksaimniecībā, kā arī kultūras un ikdienas iedzīvotāju vajadzībām sauc par elektrifikāciju. Elektrifikācijai ir ne tikai tautsaimniecības un tehniskā nozīme, bet arī pirmšķirīga politiska nozīme, kā vienam no sociāldemokrātiskās sabiedrības izveidošanas faktoriem. Par valsts elektrifikācijas līmeni var spriest pēc tāda rādītāja, kā enerģijas patēriņš uz vienu iedzīvotāju. 2012. gadā Latvijā tas sastādīja 3000,89 kWh/gadā.

Enerģētikas saimniecība sastāv no sekojošiem elementiem:

  • elektrostacijas enerģijas ražošanai;
  • elektropārvaldes līnijas transportam un enerģijas sadalei;
  • elektriskās apakšstacijas elektriskās strāvas parametru pārveidošanai (sprieguma un spēka);
  • elektroenerģijas lietotājiem rūpniecībā, celtniecībā, transportā, sadzīves apstākļos utt..

Elektrostacija, kas apgādā ar enerģiju savus patērētājus un nav saistīta ar citām elektrostacijām, ir izolēta elektrostacija. Elektrostacijas, kas strādā paralēli kopējiem patērētājiem un, kas saistītas savā starpā ar elektropārvades līnijām un apakšstacijām, veido enerģētisko sistēmu.


Foto: Rīgas HES

Enerģētiskās sistēmas, kas savienotas ar elektropārvades līnijām, sauc par kopējo energosistēmu.

Šobrīd Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī NVS valstu energosistēmas ir apvienotas vienotā energosistēmā IPS / UPS.

Energoresursi un to izmantošana

Enerģijas rezerves dabā veido tās enerģētiskie resursi. Pie enerģētiskiem resursiem attiecas: degizrakteņi, hidroenerģija, kodolenerģija, vēja enerģija, saules radiācija un citi enerģijas avoti. Degizrakteņu kopējās rezerves pasaulē, ko var iegūt ar mūsdienīgi attīstītas tehnikas palīdzību un ekonomiski attaisnotiem izdevumiem, sastāda apmēram 4 560 miljard. nosacītas degvielas tonnu, kas 400 reizes pārsniedz tagadējo gada enerģijas patēriņa līmeni. Jaunu meklējumu un mērījumu veikšanas procesā dati par degvielas rezervēm tiek pastāvīgi precizēti un korektēti.

Lielākā komerc energoresursu daļa ir Krievijā, kā arī Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā.

Galvenie enerģijas patērētāji ir rūpniecības un transporta nozares.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191