Elektrības kabeļu montāža

Elektrības kabeļu montāžu veic elektroenerģijas pieslēgšanai, pārraidei un sadalei no avota pie patērētāja. Kabeļu montāžai ir jānodrošina objekta elektroapgādes sistēmas drošums un drošība, kā arī jāatbilst tā nākotnes vajadzībām pēc elektroenerģijas.

elektrības kabeļu montāža

SIA "UNIVERSELECTRIC" piemīt specializētās zināšanas, pieredze un metodes, kuras ir nepieciešamas spēka kabeļu projektēšanai un montāžai. Mūsu kvalificētie speciālisti ar augstu sagatavotības līmeni veic sekojošus darbus:

  • elektroapgādes sistēmas projektēšana;
  • projekta saskaņošana ar uzraudzības iestādēm un nepieciešamo dokumentu saņemšana elektromontāžas darbu veikšanai;
  • vecās elektroinstalācijas demontāža un nomaiņa;
  • kabeļu un gaisa līniju montāža no 0.4 līdz 35 kV;
  • kabeļu līniju pieslēgšana pie padeves avota;
  • elektroenerģijas pārraides un sadales sistēmas rekonstrukcija;
  • elektriskie mērījumi un serviss.

Tieksme pēc inovācijām un novatoru risinājumu izmantošana ļauj mums realizēt vissarežģītākos tehniskos projektus. Mēs piedāvājam saviem klientiem izstrādi, plānošanu, kabeļu montāžu, montāžu, elektroizmēģinājumus, kā arī kabeļa sistēmu tehnisko apkalpošanu un regulāru kontroli.

Papildus informācijai zvaniet mums pa tālruni: +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191