Sadales tīkls

Sadales tīkli ir elektriskie tīkli ar spriegumu 0,4-220 kV, tiek izmantoti elektriskās enerģijas padevei un sadalei. Droši sadales tīkli – svarīgs sabiedrības sociālās stabilitātes un valsts stabilas ekonomiskās attīstības noteikums. Sadales elektrotīkla sastāvā ietilpst elektriskās apakšstacijas, transformatori, elektriskie paneļi un elektropārvades līnijas.

Elektroapgādes tīkls — inženierbūvju, iekārtu un aparatūras komplekss, kas paredzēts elektriskās enerģijas padevei no avotiem (elektrostacijas, ģeneratori) pie patērētājiem. Elektroapgādes galvenie komponenti ir elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales iekārtas.

Elektropārvades līnijas 330-1150 kV nodrošina lielo rūpniecības rajonu elektroapgādi, ar to palīdzību apvieno savā starpā atsevišķas energosistēmas.

Elektroapgādes tīkli nosacīti tiek sadalīti iecirkņos ar dažādu nominālo elektrisko spriegumu.

Sadales tīkli 0,4-20 kV tiek izmantoti pilsētas, lauksaimniecības un rūpniecības patērētāju elektroapgādei.

Sadales tīkli 35-220 kV tiek izmantoti rūpniecības, transporta un lauksaimniecības patērētāju, pilsētu, dzelzceļu elektroapgādei.

Elektropārvades līnijas 330-1150 kV nodrošina lielo rūpniecības rajonu elektroapgādi, ar to palīdzību apvieno savā starpā atsevišķas energosistēmas.

Latvijas elektriskie tīkli

Sadales tīklam vai sistēmai var būt sarežģīta struktūra, kas atkarīga no patērētāju un elektroenerģijas avotu teritoriālā izvietojuma.
Staciju izvietojumu nosaka tehniski-ekonomisko noteikumu komplekss. Attālums no stacijas līdz elektriskās enerģijas patēriņa rajonam var sasniegt daudzus simtus kilometru. Mūsdienu elektrostaciju elektriskie ģeneratori izstrādā enerģiju pie sprieguma б—20 kV. Lielu jaudu padeve lielos attālumos ar tādu spriegumu ekonomiski neizdevīga.
Tāpēc stacijās tiek uzstādīti transformatori, kas paaugstina spriegumu līdz 35—330 kV. Šajā spriegumā enerģija tiek padota uz patēriņa rajonu.

Pilsētu un apdzīvotu punktu sadales tīkli sastāv no transformatoru apakšstacijām, sadales punktiem, padeves iekārtām, kabeļu vai gaisa elektropārvades līnijām, patērētāju padeves-sadales iekārtām.
Sadales punkts — tā ir iekārta, kas paredzēta elektriskās enerģijas pieņemšanai un sadalei vienā spriegumā. Sadales transformatoru punkti (STP) atšķirībā no sadales punkta (SP) kalpo ne tikai enerģijas pieņemšanai un sadalei, bet arī tās transformēšanai.
Kabeļu vai gaisa elektrolīnijas 6-10-20 kV, kas savieno SP, STP un transformatoru punktus ar barošanas centriem sauc par barošanas līnijām (elektropārvades līnijas).
Elektrolīnijas 6-10-20 kV, kas iziet no SP, STP uz transformatoru punktu un savieno tās savā starpā sauc par sadales elektrolīnijām.
Padeves iekārta 230, 380, 660 V kalpo, lai tai pievienotu elektro-uztvērēju vai norobežotu elektroapgādes organizāciju un patērētāju.
Padeves un sadales iekārta bez padeves funkcijām ļauj vest turpmāko enerģijas sadali.

Mūsu pakalpojumi

“Universelectric” kompānijas speciālisti izpilda elektroapgādes sadales tīklu projektēšanas, montāžas un izmēģinājumu darbus, kas izveidoti uz enerģētisko iekārtu bāzes.

Pamatdarbība:

  • elektroapgādes, elektriskā apgaismojuma un dzīvojamo namu, kultūras objektu un rūpniecības uzņēmumu spēka elektro-iekārtu projektēšana;
  • ārējā un iekšējā elektriskā apgaismojuma un dzīvojamo namu, kultūras objektu un rūpniecības uzņēmumu spēka elektro-iekārtu montāža;
  • gaisa elektropārvades līniju līdz 110 kilovoltiem celtniecība;
  • ārējo un iekšējo elektroapgādes tīklu līdz 110 kilovoltiem montāža ar zemes darbiem un turpmāko labiekārtošanu;
  • nepieciešamo izmēģinājumu un mērījumu veikšana pie elektromontāžas darbu izpildes;
  • sadales iekārtu, transformatoru apakšstaciju uzstādīšana;
  • latvijas elektriskie tīkli.
Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Nordea Bank AB Latvijas filiale S.W.I.F.T kods: NDEALV2X LV44NDEA0000082801191 EUR

Kontakti

Latvija, Rīga,
K.Ulmaņa gatve 3, LV-1004

+371 277 06 100

info@ue.lv