Drošības sistēmas

Drošības sistēmas ir tehnisko ierīču komplekss, ko izmanto objekta teritorijā, lai novērstu tiesību pārkāpumus un brīdinātu cilvēkus par bīstamību. Dzīvokļa, mājas, sabiedriskās ēkas un uzņēmuma apsardzes sistēmas nodrošina inženiersistēmu, aprīkojuma, produkcijas un vērtīgā īpašuma aizsargātību. Mūsdienu apsardzes sistēmas palīdz garantēt personāla un dokumentu drošību no dažāda līmeņa iekšējiem un ārējiem draudiem.

Brīdinājuma sistēmas

Brīdinājumas un evakuācijas vadības sistēma ir paredzēta savlaicīgai cilvēku informēšanai par ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas rašanās. Ugunsdrošības brīdinājumas sistēmas sastāv no galda pastiprinātāja ar mikrofonu un dažiem skaļruņiem. Sarežģītas paziņošanas sistēmas var sastāvēt no aprīkojuma kompleksa, kam piemīt iespēja translēt skaņu un automātiski paziņot par avārijas situāciju (ugunsgrēks, gāzes noplūde u.tml.).

Autonomās brīdinājumas sistēmas izmanto objektos ar lielu paziņošanas zonu skaitu. Sistēmas vadība notiek ar ugunsdrošības signalizācijas uztveres-kontroles ierīču palīdzību.

Kompleksās brīdinājumas sistēmas biežāk integrē ēkas inženiersistēmās un izmanto darbinieku izsaukšanai, runas ziņojumu pārraidei, fona mūzikai.

Par tehniskiem brīdinājumas līdzekļiem var būt skaņas, runas, gaismas un kombinēti paziņotāji, kā arī ugunsdrošības evakuācijas zīmes.

Piekļuves kontrole

Kontroles un piekļuves vadības sistēma ir tehnisko līdzekļu un organizatorisko pasākumu komplekss, kas paaugstina objekta drošību. Šāda sistēma kontrolē piekļuvi pie telpām un izseko cilvēku pārvietošanos apsargājamajā teritorijā.

piekļuves kontroles sistēmas

Šobrīd kontroles un piekļuves vadības sistēmas ir atzītas par vienu no efektīvākām kompleksās drošības metodēm ēkās ar lielu cilvēku daudzumu. Tās uzstāda skolās, viesnīcās, birojos, bankās, autostāvvietās, veikalos un noliktavās.

Kontroles un piekļuves vadības sistēma ļauj aizliegt darbinieku staigāšanu pēc darba laika beigām, svētku dienās un brīvdienās. Ar tās programmas nodrošinājuma palīdzību var organizēt datu bāzi katram darbiniekam vai apmeklētājam, saņemt informāciju par dažādām ārkārtas un trauksmes situācijām.

Perimetra apsardze

Perimetra apsardze ir viens no efektīvākajiem aizsardzības līdzekļiem pret nesankcionētu piekļuvi režīma un rūpniecības uzņēmumos, privātmājās. Perimetra apsardzes sistēmas fiksē nepiederošo personu iekļūšanas mēģinājuma faktu apsargājamajā teritorijā un pārraida trauksmes signālu uz apsardzes pulti.

Perimetra apsardzes sistēmu var apvienot ar videonovērošanas un signalizācijas sistēmām. Konstatēšanas un signalizācijas tehnisko līdzekļu kompleksa esamība ļaus novērot apsargājamo objektu reālā laika režīmā un savlaicīgi veikt pasākumus pārkāpumu novēršanai.

SIA «UNIVERSELECTRIC» projektē un uzstāda paziņošanas un cilvēku evakuācijas vadības sistēmas, kontroles un piekļuves vadības sistēmas, perimetra apsardzes sistēmas un citas drošības sistēmas. Papildus informācijas saņemšanai zvaniet pa tālruni +371 27706100.

Kvalitāte
Uzņēmuma ir izstrādāti un ievesti starptautiskie kvalitātes standarti - ISO 9001 un ISO 14001.
Risinām
Mēs zinām kā! Negaidiet! Jau šodien mēs varām sākt strādāt pie Jūsu jautājuma.
Tehnoloģijas
Pielietojot mūsdienīgus tehnoloģijas ikdienas, veicam visus darbus ātrāk un kvalitatīvāk.
Kvalificēti darbinieki
Uzņēmumā UNIVERSELECTRIC strādā kvalificēti inženieri, maģistri un tehniskie speciālisti.

Mūsu objekti

Daudzdzivokļu desmitstāvu māja
RAV-2 rekonstrukcija
Izoterms

Kompānijas rekvizīti:

SIA UNIVERSELECTRIC
Reg. Nr. LV40103299925
K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, Latvija, LV-1004

Luminor Banks AS SWIFT: RIKOLV2X LV03RIKO0000082801191